Zadzwoń:
530-703-800
Zarezerwuj półkolonie URSYNÓW online
Formularz
Zarezerwuj półkolonie MILANÓWEK online
FORMULARZ
Zarezerwuj kolonie online
Formularz

Skuteczne programy aktywizujące

Rozwijamy zdolności w trzech kluczowych wymiarach ©

aktywność fizyczna

Dzieci potrzebują aktywności w kontakcie z przyrodą
Badania pokazują, że zmniejsza się stres i objawy chorób cywilizacyjnych, a nawet pomaga lepiej radzić sobie w szkole.

Dzieci chętniej się uczą
Dotyczy to w szczególności uczniów z problemami w nauce, wrażliwych lub tych nie mogących znaleźć swojego miejsca.

Charakter

Pracujemy, by stać się skutecznym
Rozwijamy pozytywne nastawienie i postawę niezbędną do odniesienia sukcesu teraz i w przyszłości (odpowiedzialność, wytrwałość, współpraca).

Pracujemy nad etyką
Dobrze traktujemy innych i wpieramy to, co słuszne (empatia, uczciwość, szacunek, wyrozumiałość).

Opanowanie umiejętności

Uczymy wykazywania się biegłością i zrozumieniem
Stajemy się mistrzem.

Wykorzystujemy umiejętności
Transferujemy je do zadań, które mają znaczenie.

Wyraźnie się komunikujemy
Podejmujemy się nowych wyzwań, uczymy wchodzić w interakcję i szybciej otwieramy się, na nowe znajomości, prezentując swoje możliwości intelektualne i fizyczne.

aktywność fizyczna

Zdrowy styl życia i bycie aktywnym poszukiwaczem przygód to część filozofii Dzieci Puszczy. Wierzymy, że treningi i duży zakres różnorodnych gier oraz aktywności prowadzi nie tylko do dobrej edukacji lecz również zaszczepia u dzieci zdrowe podejście do życia i nauki.

Dzieci zdobywają umiejętności organizatorskie, uczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności za przygotowanie treningów, gier i zabaw na wspólną gimnastykę, wykorzystują zdobytą wiedzę w czasie wolnym.

Charakter

Okres szkolny jest czasem intensywnego
rozwoju, zdobywania wiedzy o świecie, a
także kształtowania poczucia własnej wartości.

Ważne, żeby ten czas, był uzupełniony inicjatywami, pomagającymi wejść młodym ludziom w dorosłość.

Budujemy z nimi szacunek do samego siebie
i wiarę we własne możliwości.

Opanowanie umiejętności

Kadra trenerska prowadzi program treningów umiejętności emocjonalnych i społecznych w środowisku naturalnym w terenie, który koncentruje się na rozwoju postawy, przekonań i skutecznie pomaga dzieciom w nauce.

Praktyka, która pomaga stać się lepszym uczniem i jednocześnie wspiera dzieci w pracy prowadzącej do eliminacji lęku przed porażką i osiągania sukcesów.


EFEKTY TRENINGÓW