Skuteczne programy aktywizujące

Rozwijamy zdolności w trzech kluczowych wymiarach ©

aktywność fizyczna

Dzieci potrzebują aktywności w kontakcie z przyrodą. Badania pokazują, że zmniejsza się stres i objawy chorób cywilizacyjnych, a nawet pomaga lepiej radzić sobie w szkole.

Dzieci chętniej uczą się. Dotyczy to w szczególności uczniów z problemami w nauce, wrażliwych lub tych nie mogących znaleźć swojego miejsca.

Charakter

Pracuj, by stać się skutecznym:
rozwijaj pozytywne nastawienie i postawę niezbędne do odniesienia sukcesu teraz i w przyszłości (odpowiedzialność, wytrwałość, współpraca)

Pracuj nad etyką:
dobrze traktuj innych i walcz o to, co słuszne (empatia, uczciwość, szacunek, wyrozumiałość)

Opanowanie umiejętności

Wykaż się biegłością i zrozumieniem,
stań się mistrzem.

Wykorzystuj umiejętności: transferuj je
do zadań, które mają dla ciebie znaczenie

Wyraźna komunikacja:
podejmuj się nowych wyzwań, łatwo wchodź
w interakcję i szybciej otwieraj się, prezentując swoje możliwości intelektualne i fizyczne.

Wybierz najlepszy kurs

Liczy się to czy nauka poprawi jakość twojego życia

czy twój charakter i determinacja pomogą rozwiązać rzeczywiste problemy


Anna Krystosiak ekspert ds. relacji / maj 25, 2019

Liczy się to czy
będziesz lubił szkołę

czy nauka będzie miała dla ciebie znaczenie


Patrycja Wonatowska: Wrzesień 24, 2019

Liczy się to czy będziesz lubił to co będziesz robił

czy będziesz lubił to co będziesz robił, czy będzie to twoja pasja


Magdalena Stępień Luty 24, 2020

jak to robimy?

Zapoznaj się z wartościowym programem

Treningi realizowane są w specjalnie zaplanowanym środowisku, gdzie będziesz uczyć się jak zostać liderem, mistrzem komunikacji, ekspertem survivalu i outdooru 

Bierz udział w cotygodniowych wyzwaniach z drużyną, wykonuj zadania zespołowe, rozwijaj aktywności sportowo-outdoorowe, relacje interpersonalne, inteligencję emocjonalna, współpracę w grupie i rozwiązywanie konfliktów. Zyskaj indywidualną pomoc trenerów, pedagogów i psychologów

Korzyści i wartości ©

aktywność fizyczna

Zdrowy styl życia i bycie aktywnym poszukiwaczem przygód to część filozofii Dzieci Puszczy. Wierzymy, że treningi i duży zakres różnorodnych gier oraz aktywności prowadzi nie tylko do dobrej edukacji lecz również zaszczepia u dzieci zdrowe podejście do życia i nauki.

Dzieci zdobywają umiejętności organizatorskie, uczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności za przygotowanie treningów, gier i zabaw na wspólną gimnastykę, wykorzystują zdobytą wiedzę w czasie wolnym.

Propagujemy postawę odpowiedzialności za swoje zdrowie, poprzez uświadomienie dzieciom, że systematyczna aktywność to element zdrowego stylu życia, który decyduje o jego długości i jakości


Charakter

Okres szkolny jest czasem intensywnego
rozwoju, zdobywania wiedzy o świecie, ale
także kształtowania poczucia własnej wartości

dlatego tak ważne jest to, żeby program uzupełniony był inicjatywami, pomagającymi
wejść młodym ludziom w dorosłość

z szacunkiem do samego siebie
i wiarą we własne możliwości.

Opanowanie umiejętności

Kadra trenerska prowadzi program treningów umiejętności emocjonalnych i społecznych w środowisku naturalnym w terenie, który koncentruje się na rozwoju postawy, przekonań i skutecznie pomaga dzieciom w nauce.

Praktyka, która pomaga stać się lepszym uczniem i jednocześnie wspiera dzieci w pracy prowadzącej do eliminacji lęku przed porażką i osiągania sukcesów

Uczniowie wykorzystujący umiejętności życiowe zyskują:

nasza

obietnica

 
Dzieci chcą

czuć się dobrze i pewnie ze sobą

Dzieci Puszczy rozwijają pozytywne nastawienie, odpowiedzialność, współpracę


łatwiej nawiązują relacje z rówieśnikami


Megatrends influencing the future of education

the future, by definition, is unpredictable; but by being attuned to some of the trends now sweeping across the world we can learn – and help our children learn – to adapt to, thrive in and even shape whatever the future holds. Students need support in developing not only knowledge and skills but also attitudes and values that can guide them towards ethical and responsible actions. At the same time, they need opportunities to develop their creative ingenuity to help propel humanity towards a bright future.

OECD Learning Compass 2030

Ceremonia jedzenia

Wierzymy, że kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych jest w okresie przedszkolnym niezwykle istotne. Świeże domowe jedzenie i zdrowa, zbilansowana dieta układana zgodnie z aktualnymi zaleceniami dietetyka, to (śniadania, obiady i podwieczorki) dla dzieci, przygotowane z najlepszej jakości zbóż, warzyw i owoców, które dostarczane są każdego dnia przez autorską kuchnię Marii Popiela.

Posiłki w szkole to nie tylko nauka zdrowego odżywiania, to ceremonia jedzenia dzieci puszczy, samodzielnego nakrywania do stołu, a także kształtowanie dbałości o to by minimalizować marnotrawstwo zasobów (wody, energii, nakładu pracy, pieniędzy). Zmniejszając nasz wpływ na środowisko naturalne.