OUTDOOREDUKACJA 05.11.2022

Bieg NA ORIENTACJĘ

Najbliższy trening przygotowała Agata Jóźwiak. Certyfikowana trener warsztatu umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz umiejętności psychospołecznych osób dorosłych, pasjonatka zdrowych, autentycznych relacji. Absolwentka geografii. W trakcie studiów podyplomowych Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży na UKSW

Spotykamy się o godz. 9:00 na Ursynowie, zakończenie ok.godz. 14:30/15:00.

Można również dołączyć na miejsce startu: w dzielnicy Wesoła godz.10:00 i tam zakończyć około 13:30.

Czeka nas 6h spędzonych razem na zewnątrz podczas ciekawego biegu terenowego.

Trasa biegu na orientację będzie przebiegała przez osiedle Groszówka, które jest środkową częścią
dzielnicy Wesoła. Północna część jest zamieszkana, a południową stanowią obszary zalesione, o
zróżnicowanym ukształtowaniu terenu.

W czasie drogi z Ursynowa planujemy poznać się przez krótkie rozmowy w mieszanych składach. Zastanowimy się również jakie składy możemy przyjąć podczas rajdu. Podzielimy się zadaniami, wyłonimy w grupach kluczowe kompetencje i rozdamy mapy i kompasy.

W trakcie biegu towarzyszy nam dwóch wolontariuszy związanych z Fundacją od samego początku. Wolontariusze czuwają nad bezpieczeństwem uczestników oraz służą im pomocą.

DOŁĄCZ DO NAS!
Maksymalna ilość uczestników: 10.

Masz pytania lub chcesz się zapisać - napisz lub zadzwoń:
dziecipuszczy@gmail.com
796-199-333

Koszt rajdu: 55zł za osobę

Skuteczne programy aktywizujące

Rozwijamy zdolności w trzech kluczowych wymiarach ©

aktywność fizyczna

Dzieci potrzebują aktywności w kontakcie z przyrodą
Badania pokazują, że zmniejsza się stres i objawy chorób cywilizacyjnych, a nawet pomaga lepiej radzić sobie w szkole.

Dzieci chętniej się uczą
Dotyczy to w szczególności uczniów z problemami w nauce, wrażliwych lub tych nie mogących znaleźć swojego miejsca.

Charakter

Pracujemy, by stać się skutecznym
Rozwijamy pozytywne nastawienie i postawę niezbędną do odniesienia sukcesu teraz i w przyszłości (odpowiedzialność, wytrwałość, współpraca).

Pracujemy nad etyką
Dobrze traktujemy innych i wpieramy to, co słuszne (empatia, uczciwość, szacunek, wyrozumiałość).

Opanowanie umiejętności

Uczymy wykazywania się biegłością i zrozumieniem
Stajemy się mistrzem.

Wykorzystujemy umiejętności
Transferujemy je do zadań, które mają znaczenie.

Wyraźnie się komunikujemy
Podejmujemy się nowych wyzwań, uczymy wchodzić w interakcję i szybciej otwieramy się, na nowe znajomości, prezentując swoje możliwości intelektualne i fizyczne.

aktywność fizyczna

Zdrowy styl życia i bycie aktywnym poszukiwaczem przygód to część filozofii Dzieci Puszczy. Wierzymy, że treningi i duży zakres różnorodnych gier oraz aktywności prowadzi nie tylko do dobrej edukacji lecz również zaszczepia u dzieci zdrowe podejście do życia i nauki.

Dzieci zdobywają umiejętności organizatorskie, uczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności za przygotowanie treningów, gier i zabaw na wspólną gimnastykę, wykorzystują zdobytą wiedzę w czasie wolnym.

Charakter

Okres szkolny jest czasem intensywnego
rozwoju, zdobywania wiedzy o świecie, a
także kształtowania poczucia własnej wartości.

Ważne, żeby ten czas, był uzupełniony inicjatywami, pomagającymi wejść młodym ludziom w dorosłość.

Budujemy z nimi szacunek do samego siebie
i wiarę we własne możliwości.

Opanowanie umiejętności

Kadra trenerska prowadzi program treningów umiejętności emocjonalnych i społecznych w środowisku naturalnym w terenie, który koncentruje się na rozwoju postawy, przekonań i skutecznie pomaga dzieciom w nauce.

Praktyka, która pomaga stać się lepszym uczniem i jednocześnie wspiera dzieci w pracy prowadzącej do eliminacji lęku przed porażką i osiągania sukcesów.


EFEKTY TRENINGÓW