Jak budować zaufanie do siebie?

 program aktywizującY 

Rozwijamy zdolności w trzech kluczowych wymiarach ©

aktywność fizyczna

Dzieci potrzebują aktywności w kontakcie z przyrodą
Badania pokazują, że zmniejsza się stres i objawy chorób cywilizacyjnych, a nawet pomaga lepiej radzić sobie w szkole.

Dzieci chętniej się uczą
Dotyczy to w szczególności uczniów z problemami w nauce, wrażliwych lub tych nie mogących znaleźć swojego miejsca.

Charakter

Pracujemy, by stać się skutecznym
Rozwijamy pozytywne nastawienie i postawę niezbędną do odniesienia sukcesu teraz i w przyszłości (odpowiedzialność, wytrwałość, współpraca).

Pracujemy nad etyką
Dobrze traktujemy innych i wpieramy to, co słuszne (empatia, uczciwość, szacunek, wyrozumiałość).

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych

Uczymy się zabierać głos, wyrażać własne zdanie
W bezpiecznej atmosferze odkrywamy wszystko to co sprawia że czujemy się dobrze ze sobą oraz w gronie rówieśników. Oswajamy lęki i integrujemy się.

Wykorzystujemy umiejętności
Transferujemy je do zadań, które mają znaczenie.

Wyraźnie się komunikujemy
Podejmujemy się nowych wyzwań, uczymy wchodzić w interakcję i szybciej otwieramy się, na nowe znajomości, umiejętność nawiązywania kontaktów, autoprezentacji, umiejętność wyrażania i obrony własnego zdania

Zaufany przewodnik, który wzmacnia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych

Wyjątkowy czas dla dzieci

Jak rodzice doceniają zieci puszczy