Jak budować zaufanie do siebie?

 program aktywizującY 

Rozwijamy zdolności w trzech kluczowych wymiarach ©

Zaufany przewodnik, który wzmacnia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych

Wyjątkowy czas dla dzieci