Skuteczne programy aktywizujące

Rozwijamy zdolności w trzech kluczowych wymiarach ©

aktywność fizyczna

Dzieci potrzebują aktywności w kontakcie z przyrodą. Badania pokazują, że zmniejsza się stres i objawy chorób cywilizacyjnych, a nawet pomaga lepiej radzić sobie w szkole.

Dzieci chętniej uczą się. Dotyczy to w szczególności uczniów z problemami w nauce, wrażliwych lub tych nie mogących znaleźć swojego miejsca.

Charakter

Pracuj, by stać się skutecznym:
rozwijaj pozytywne nastawienie i postawę niezbędne do odniesienia sukcesu teraz i w przyszłości (odpowiedzialność, wytrwałość, współpraca)

Pracuj nad etyką:
dobrze traktuj innych i walcz o to, co słuszne (empatia, uczciwość, szacunek, wyrozumiałość)

Opanowanie umiejętności

Wykaż się biegłością i zrozumieniem,
stań się mistrzem.

Wykorzystuj umiejętności: transferuj je
do zadań, które mają dla ciebie znaczenie

Wyraźna komunikacja:
podejmuj się nowych wyzwań, łatwo wchodź
w interakcję i szybciej otwieraj się, prezentując swoje możliwości intelektualne i fizyczne.

aktywność fizyczna

Zdrowy styl życia i bycie aktywnym poszukiwaczem przygód to część filozofii Dzieci Puszczy. Wierzymy, że treningi i duży zakres różnorodnych gier oraz aktywności prowadzi nie tylko do dobrej edukacji lecz również zaszczepia u dzieci zdrowe podejście do życia i nauki.

Dzieci zdobywają umiejętności organizatorskie, uczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności za przygotowanie treningów, gier i zabaw na wspólną gimnastykę, wykorzystują zdobytą wiedzę w czasie wolnym.

Charakter

Okres szkolny jest czasem intensywnego
rozwoju, zdobywania wiedzy o świecie, ale
także kształtowania poczucia własnej wartości

dlatego tak ważne jest to, żeby program uzupełniony był inicjatywami, pomagającymi
wejść młodym ludziom w dorosłość

z szacunkiem do samego siebie
i wiarą we własne możliwości.

Opanowanie umiejętności

Kadra trenerska prowadzi program treningów umiejętności emocjonalnych i społecznych w środowisku naturalnym w terenie, który koncentruje się na rozwoju postawy, przekonań i skutecznie pomaga dzieciom w nauce.

Praktyka, która pomaga stać się lepszym uczniem i jednocześnie wspiera dzieci w pracy prowadzącej do eliminacji lęku przed porażką i osiągania sukcesów


EFEKTY TRENINGÓW