Zaufany opiekun i certyfikowany organizator

Lider

zaufania

Gwarancja

Bezpieczeństwa

Stała kadra

Pedagogiczna

Certyfikowane

sprawdzone ośrodki

Organizacja podlega pod resort Oświaty, Kuratorium Oświaty, współpracujemy z m.st. Warszawa
i posiadamy Patronat Honorowy Burmistrza Dzielnicy Ursynów nad zbiórkami Dzieci Puszczy.

Fundacja prowadzona jest przez zespół pedagogów, psychologów z uprawnieniami trenerskimi TUS w tym
przewodników, harcmistrzów, wieloletnich instruktorów skautów hufców Chorągwi Mazowieckiej.

Celem naszych działań jest rozwój współpracy, przyjaźni i promocja odpowiedzialności społecznej.

Robimy to poprzez naukę kompetencji społecznych połączoną z aktywnością fizyczną w terenie,
 metodami aktywizującymi (outdoor education)

Kuratorium Oświaty
Centralna Ewidencja organizatorów Turystyki (CEOTiPUNPUT)
Gwarancja ubezpieczeniowa
Turystyczny fundusz gwarancyjny

Kadra Pedagogiczna

Pedagog, nauczyciel,

Trener TUS

Anna Laskowska-Krystosiak

Nauczyciel, pedagog społeczny, wieloletni wychowawca, ratownik certyfikowana trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych pracująca z dziećmi i młodzieżą metodami aktywizującymi.

Konsekwentnie promuje inicjatywy bazujące na dążeniu do wiary w siebie, odwagi i przyjaźni.

Współzałożycielka i Prezes Zarządu Fundacji Dzieci Puszczy, certyfikowanej organizacji należącej do międzynarodowej sieci profesjonalistów; European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning.

Od 2010 roku związana z Fundacjami, organizacjami, Stowarzyszeniami i ośrodkami edukacji działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Mama dwójki dzieci 12 letniej Natalii i 8- letniego Janka, których wychowuje wraz z mężem Rafałem.

Napisz do mnie:
dziecipuszczy@gmail.com

Pedagog, Psycholog

Seksuolog - EKSPERT ds RELACJI

Patrycja Wonatowska

Pedagog,
Psycholog, Seksuolog.Terapeutka w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii i seksuologii klinicznej.

Jako edukatorka zajmuje się poradnictwem w zakresie relacji w różnych fazach życia
dzieci, młodzieży i dorosłych.Poradnictwo i terapia obejmują zarówno udzielanie informacji, jak i szukanie możliwych rozwiązań dotyczących trudności w obszarze seksualności i związanymi z tym relacji.

W Fundacji Dzieci Puszczy jest ekspertem ds. relacji oraz jednym z opiekunów rodzicielskiej grupy wsparcia.

PEDAGOG, TRENER TUS,

CZYNNA SKAUTKA

Monika Adolska

Ukończyła studia pedagogiczne I stopnia na kierunku pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, II stopień pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną.

Certyfikowana Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych z uprawnieniami wychowawcy i kierownika wypoczynku.

Pasjonatka pracy z dziećmi w której rozwija się od kilkunastu lat. Od 13 roku życia należy do Harcerstwa „Zawisza” FSE, gdzie przez pięć lat pracowała z „wilczkami” - dziewczynkami w wieku 9-12lat, przez cztery lata prowadząc własną drużynę, a obecnie współpracuje z szefowymi, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem.

W pracy z dziećmi stawia na budowanie pozytywnych relacji, tworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery. Do każdego dziecka podchodzi z zainteresowaniem, potrafi wysłuchać i zrozumieć, a także zaangażować dzieci do działania!

W Fundacji Dzieci Puszczy prowadzi grupy Alpha Y.

PSYCHOLOŻKA, TRENERKA TUS, INSTRUKTORKA HARCERSKA, TRENERKA NAUKI PRZEZ DZIAŁANIE

Magdalena Stępek

Ukończyła studia magisterskie z psychologii oraz podyplomowe z zakresu socjoterapii. Współpracowała z niemiecką organizacją Aktion Umwelt für Kinder, pracującą w duchu pedagogiki przeżyć (Outdoor Education).


Magda posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.


W Fundacji Dzieci Puszczy odpowiada za outdoorowe programy edukacyjne. Jest trenerką sobotnich drużyn Alpha Y i Wilczków. Jest wychowawcą na naszych Campach i Zimowisku.

Trener, Wychowawca

Mikołaj Kubicki

Pasjonat pracy z dziećmi posiadającymi zaburzenia rozwoju, wielki fan papierowych gier fabularnych RPG oraz zajęć skautowych.

Student informatyki na Społecznej Akademii Nauk, z doświadczeniem w nauczaniu dzieci programowania oraz prowadzeniu zajęć z robotyki.

W Fundacji Dzieci Puszczy jest wychowawcą i prowadzi gry fabularne RPG.


Trener, PEDAGOG, NAUCZYCIEL WF-U, Wychowawca

WOJTEK SZYMAŃSKI

Nauczyciel wychowania fizycznego, licencjonowany i doświadczony trener koszykówki i piłki nożnej dzieci i młodzieży. Ukończył studia magisterskie z Wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego. Wieloletni opiekun oraz trener obozów sportowych i rekreacyjnych. W swojej pracy kieruje się wychowaniem przez ruch i zabawę. Jego celem jest pomoc w znalezieniu i czerpaniu satysfakcji z podejmowania aktywności fizycznej oraz zaszczepienie wśród dzieci zdrowych nawyków.

W Fundacji Dzieci Puszczy Wojtek jest trenerem i wychowawcą dzieci w grupie młodszej 7-10 lat oraz współtwórcą Olimpiad i turniejów sportowych dla dzieci w wieku 7-14 lat.

Na co dzień Wojtek jest osobą aktywną, wręcz pasjonującą się sportem a swojemu hobby oddaje się razem z ukochaną żoną Agnieszką.

Administracja

Wnioski i reklamacje

Rafał Krystosiak

Odpowiedzialny za organizację administracji, dokumentację i obieg regulacji prawnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i nadzorze dokumentacji prawnej. Odpowiada za przepływ informacji, a także kontakt z klientami i kontrahentami w zakresie wniosków i reklamacji.

Ekspert z doświadczeniem w nadzorowaniu projektów w obszarze Turystyki i Rekreacji. Współtworzył projekty dla szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń oraz Fundacji.

Jest pasjonatem podróży i Outdooru.