Misja Dzieci Puszczy

wzmacniać więzi i zaufanie do siebie

Chcieliśmy być częścią zgranej drużyny, na którą zawsze można liczyć, chcieliśmy wrócić do zaufania i dobrych relacji po to by nieść prawdziwe korzyści, które są użyteczne społecznie, przydatne i pomagają rodzinie w wychowaniu i opiece nad dziećmi zgodnie z wartościami, takimi jak: życzliwość, pomoc, zaufanie, przyjaźń, współpraca.

Chcieliśmy robić to, co jest słuszne i w najlepszym interesie dzieci, rodziców i trenerów. Dlatego działalność Fundacji Dzieci Puszczy jest uosabiana prawdą, przejrzystością, prowadzona ze świadomością i sumieniem moralnym. 

Ludzie nie są tu, po to aby kupować i służyć zyskom!
Fundacja jest po to, aby pomagać rodzinie. Po to, aby wartości, które tworzy nas łączyły, a nie dzieliły i dawały nam szansę na tworzenie lepszej przyszłości, która prowadzi do poczucia sensu, przynależności i radości z działania.

Wartości Dzieci Puszczy 

Robić to
 Co należy

Życzliwość, zaufanie, uczciwość,
rzetelność  

Dotrzymywać obietnic

Robić to, 
co mówisz, 
że zrobisz 

Relacje na PIERWSZYM  miejscu

Ważniejsze są dla nas relacje niż program 

Dawać przykład

Być wzorem do naśladowania,
pomagać i współpracować
z innymi 

W Fundacji Dzieci Puszczy chcieliśmy, wysokiej jakości opieki dla dzieci i odpowiednich wzorców do naśladowania. Dlatego starannie planujemy i dobieramy środowisko, opiekunów, pedagogów i tematykę zajęć, które będą spójne z przekonaniami rodziców. Treningi i zajęcia prowadzone będą w środowisku grupowego wsparcia, oparte na wspólnych celach i wartościach każdego członka rodzinnej społeczności.

I dzielimy się tymi historiami, które opisują prawdę o tym, jak to robimy, kto opiekuje dzieci i jaki jest prawdziwy koszt świadczonych usług? Nazywamy to przejrzystością.


Opiekun / trener

Etyczne podejście 

Spędzamy miesiące na poszukiwaniu i wyborze opiekunów i trenerów, którzy wyznają nasze wartości — tych, którzy opiekują dzieci puszczy. Dbamy o specjalny proces rekrutacji, a następnie szkolenia, weryfikację i wyjątkowy system wynagrodzeń dzięki, którym trener Dzieci Puszczy posiada możliwie najwyższe kwalifikacje i umiejętności. To zespół pedagogów, psychologów z uprawnieniami trenerskimi TUS w tym przewodników, harcmistrzów, wieloletnich instruktorów skautów.

To zespół pasjonatów optymistycznie nastawionych do życia, odpowiedzialnych i lubiących pracę z dziećmi. 

Kadra Dzieci Puszczy
 to doświadczeni pedagodzy prowadzący na co dzień zajęcia z dziećmi. W trakcie roku szkolnego realizują program kompetencji emocjonalnych i społecznych prowadzony metodami aktywizującymi [Outdoor Education]. Wszystko to sprawia, że Opiekun Dzieci Puszczy zna potrzeby dzieci, a przez to lepiej je rozumie.

Przejrzyste działania

Wierzymy, że rodzice mają prawo wiedzieć, kto opiekuje dzieci i jaki jest prawdziwy koszt świadczonych usług. 

Dlatego wykazujemy prawdziwe koszty wszystkich naszych usług— od zakupu materiałów, kosztu najmu, przez wykonanie godzinowe pracy, aż po koszty wyżywienia

— następnie oferujemy je rodzicom, bez marży (30 do 80%), którą narzucają zwykli organizatorzy. 

Przejrzyste działania

Organizacja podlega pod resort Oświaty, Kuratorium Oświaty,
Centralna ewidencja organizatorów turystyki
Gwarancja ubezpieczeniowa

Turystyczny fundusz gwarancyjny

Współpracujemy z m.st. Warszawa i posiadamy Patronat Honorowy Burmistrza Dzielnicy Ursynów nad zbiórkami Dzieci Puszczy.