W Fundacji Dzieci Puszczy chcieliśmy, dobrej opieki dla dzieci i odpowiednich wzorców do naśladowania. Dlatego starannie planujemy i dobieramy środowisko, opiekunów i tematykę zajęć, które będą spójne z przekonaniami rodziców, gdzie treningi prowadzone będą w środowisku grupowego wsparcia, oparte na wspólnych celach i wartościach każdego członka naszej społeczności.

I dzielimy się tymi historiami, które opisują prawdę o tym, jak to robimy, kto opiekuje dzieci i jaki jest prawdziwy koszt świadczonych usług? Nazywamy to przejrzystością.


Opiekun / trener

Etyczne podejście 

Spędzamy miesiące na poszukiwaniu i wyborze opiekunów i trenerów, którzy wyznają nasze wartości — tych, którzy opiekują dzieci puszczy. Dbamy o specjalny proces rekrutacji, a następnie szkolenia, weryfikację i wyjątkowy system wynagrodzeń dzięki, którym trener Dzieci Puszczy posiada możliwie najwyższe kwalifikacje i umiejętności. To zespół pedagogów, psychologów z uprawnieniami trenerskimi TUS w tym przewodników, harcmistrzów, wieloletnich instruktorów skautów.

To zespół pasjonatów optymistycznie nastawionych do życia, odpowiedzialnych i lubiących pracę z dziećmi. 

Kadra Dzieci Puszczy
 to doświadczeni pedagodzy prowadzący na co dzień zajęcia z dziećmi. W trakcie roku szkolnego realizują program kompetencji emocjonalnych i społecznych prowadzony metodami aktywizującymi [Outdoor Education]. Wszystko to sprawia, że Opiekun Dzieci Puszczy zna potrzeby dzieci, a przez to lepiej je rozumie.

Przejrzyste działania

Wierzymy, że rodzice mają prawo wiedzieć, kto opiekuje dzieci i jaki jest prawdziwy koszt świadczonych usług. 

Dlatego wykazujemy prawdziwe koszty wszystkich naszych usług— od zakupu materiałów, kosztu najmu, przez wykonanie godzinowe pracy, aż po koszty wyżywienia

— następnie oferujemy je rodzicom, bez marży (30 do 80%), którą narzucają zwykli organizatorzy. 

Przejrzyste działania

Organizacja podlega pod resort Oświaty, Kuratorium Oświaty,
Centralna ewidencja organizatorów turystyki
Gwarancja ubezpieczeniowa

Turystyczny fundusz gwarancyjny

Współpracujemy z m.st. Warszawa i posiadamy Patronat Honorowy Burmistrza Dzielnicy Ursynów nad zbiórkami Dzieci Puszczy.Anna Laskowska Krystosiak
Ekspertem konferencji Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Podczas drugiej edycji konferencji i warsztatów dla nauczycieli, która odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOI, nauczyciele szkolni mogli przekonać się, jak ważny dla rozwoju dzieci i młodzieży jest kontakt z naturą i aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.

Wartości Dzieci Puszczy 

Robić to
 Co należy

Pomoc, zaufanie, uczciwość,
odpowiedzialność  

Dotrzymywać obietnic

Robić to, 
co mówisz, 
że zrobisz 

Ludzie
na 1 miejscu

Wierzyć w siebie,
wierzyć w kolegów
w przyjaźń 

Dawać przykład

Być odważnym
pomagać i współpracować
z innymi 

Fundacja Dzieci Puszczy

Prorodzinna lokalna organizacja, prowadząca usługi wysokiego zaufania, które pomagają rodzinie wzmacniać samoocenę dziecka, przygotowuje na życiowe przygody i wyzwania promuje odwagę, zdrowe nawyki i przyjaźń. Dla rozsądnych, aktywnych i pracujących rodziców, którzy chcą poprawić jakość życia dziecka. 


Dobrze zorganizowane i konstruktywne środowisko do rozwoju, nauki i odpoczynku dla dzieci. Prowadzone przez kadrę doświadczonych pedagogów i profesjonalny zespół dbający o wysokiej jakości opiekę.

Z dala od masowych atrakcji, blisko rezerwatu przyrody, gdzie jest stała kadra wykwalifikowanych praktyków, których dzieci lubią i dobrze znają, trenerów posiadających odpowiednie uprawnienia i pasję do pracy z dziećmi.

Organizację tworzą troskliwi trenerzy i przewodnicy, którzy każdego dnia budują trwałe, wspierające relacje, wzmacniając poczucie przynależności i celu, inspirując dzieci do odkrywania wartościowych zainteresowań.

Są dla dziecka pozytywnym przykładem do naśladowania, a z ich pomocą dzieci budują zaufanie i większą pewność siebie.

Przyroda i treningi w terenie są narzędziem do osiągnięcia celów takich jak rozwój umiejętności pozytywnego nastawienia, nawiązywania relacji, budowy i wzmacniania wewnętrznej motywacji – wyrażania siebie, empatii, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, rozwijania umiejętności społecznych, emocjonalnych.

Programy edukacyjne i rekreacyjne wykorzystujące metody aktywizujące (Outdoor Education), realizowane w zielonych rezerwatach przyrody z dbałością o ślad węglowy. Podczas treningów, kursów i kolonii dzieci nawiązują przyjaźnie, nabywają umiejętności poszerzające świadomość i strefy komfortu w działaniu, uczą się działać w grupie i rozwijać sportowe pasje takie jak pływanie, kajakarstwo, wspinaczkę linową, leśne wędrówki, wycieczki rowerowe, survival i wiele innych.

Przewodnik po właściwych wzorcach, wartościach i zdrowych relacjach, który wspiera dzieci w rozwoju emocjonalnym i społecznym

Dzieci puszczy to miejsce ucieczki przed całym tym zgiełkiem i technologią. Wartościowy czas z pasjonatami, doświadczonymi pedagogami, którzy znają dzieci i wiedzą co one lubią - zajęciami dopasowanymi do ich potrzeb, gdzie spędza się czas z paczką przyjaciół.

Z dala od masowych atrakcji, blisko przyrody, pasjonatów i twórczych pomysłów na opiekę, treningi i wyprawy do rezerwatów przyrody, które wspierają chęci dzieci do rozwoju zainteresowań, ciekawości świata i wiary w siebie.

HISTORIA Fundacji Dzieci Puszczy

Historia powstania Fundacji Dzieci Puszczy zaczyna się w 2017 r, kiedy odkrywamy Raport UNICEF, wskazujący na to, że dzisiejsze dzieci należą do najmniej szczęśliwych. Uciekają od otoczenia i przyjaciół, w gry online, internet co ma daleko idące konsekwencje dla ich zdrowia i szczęścia w przyszłości.

Zdeterminowani, aby to zmienić, postanowiliśmy stworzyć miejsce działające w bliskim kontakcie z rezerwatem przyrody. Grupa pedagogów i instruktorów harcerstwa mianowała się kadrą ds. relacji po to, aby z pomocą przyjaciół i ekspertów stworzyć unikatowe miejsce i program, którego motto brzmi: możesz czuć się dobrze i pewnie

Dzisiejsze kampusy organizacji mieszczą się na Warszawskim Ursynowie przy Rezerwacie im. Stefana Starzyńskiego Las Kabacki oraz w gminie Mielnik nad Bugiem w Rezerwacie Przyrody Puszczy Mielnickiej na obszarze chronionym Natura 2000.

Jesteśmy małą organizacją, która powstała pod wpływem inspiracji, idei oraz metod pedagogicznych, A. Goldsteina, Kurta Hahna i Ernesta Thompsona Setona. Podczas pracy metodami outdoorowymi z uczniami zwróciliśmy uwagę na to, że dzieci znacznie szybciej uczą się przedmiotów, kiedy są one powiązane ze światem natury, a zwłaszcza te, które mają deficyt uwagi, koncentracji czy chęci do nauki.

Dziś tętniąca życiem niewielka organizacja jest żywym świadectwem jej wizji i misji. W 2019 r. rozpoczęły się specjalistyczne szkolenia kadry w zakresie jakości programu edukacji i ścisłej współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem EOE Network, którego organizacja jest członkiem.

Rozpoczął się nowy projekt budowlany, w ramach którego w rezerwacie przyrody Parku Krajobrazowego Doliny Bugu powstaje “Camp Dzieci Puszczy”, a wraz z nią budynki, Wilków i Niedźwiedzi gdzie odbywać się będą wyprawy i kolonie szkoleniowe dla dzieci od lat 7.

Od września 2020 r. rusza cykl rajdów przygodowych do 30 rezerwatów przyrody oraz produkcja filmów przyrodniczych tworzonych przez leśnych reporterów.

W całej swojej historii rozwój programu Dzieci Puszczy jest bardzo dynamiczny i innowacyjny. Obecne kursy i treningi przepojone są 100 letnią metodologią i praktyką pedagogiki metodami aktywizującymi.