Szkoła utrwalająca rywalizację, Biznesy skupione na zyskach - kompletnie nie dostrzegają dzisiejszych potrzeb rodzin.

Rodzicielstwo jest dziś, bardzo skomplikowane.
Ciągła gonitwa, Jutuberzy i ekran tyran kształtują zachowania naszych dzieci - sprowadzają chaos, brak cierpliwości i brak równowagi. 


Nic dziwnego, że nasza wizja wychowania pryska jak bańki mydlane.

Fundacja Dzieci Puszczy

Chcemy by wychowanie miało źródło w pozytywnych
wzorcach do naśladowania i ponadczasowych wartościach, życzliwości i współpracy, a nie rywalizacji i konfliktów 

Chcieliśmy być częścią zgranej drużyny, na którą zawsze można liczyć, chcieliśmy wrócić do zaufania i dobrych relacji po to by nieść prawdziwe korzyści, które są użyteczne społecznie, przydatne i pomagają rodzinie w wychowaniu i opiece nad dziećmi zgodnie z wartościami, takimi jak:

prawda, życzliwość, szacunek, godność, nadzieja, przyjaźń

Chcieliśmy robić to, co jest słuszne i w najlepszym interesie dzieci, rodziców i wychowawców. Dlatego działalność Fundacji Dzieci Puszczy jest uosabiana prawdą, przejrzystością, prowadzona ze świadomością i sumieniem moralnym. 

Ludzie nie są tu, po to aby kupować i służyć zyskom!
Fundacja jest po to, aby pomagać rodzinie. Po to, aby wartości, które tworzy nas łączyły, a nie dzieliły i dawały nam szansę na tworzenie lepszej przyszłości, która prowadzi do poczucia sensu, akceptacji i radości z wychowania.

Wartości Dzieci Puszczy 

Robić to
 Co należy

Pomoc

zaufanie, 

uczciwość

Dotrzymywać obietnic

Robić to, 
co mówisz, 
że zrobisz 

Czyń Dobro

Prawda, szlachetność, życzliwość

Dawać przykład

Być wzorem do naśladowania,
pomagać i współpracować
z innymi 

W Fundacji Dzieci Puszczy chcieliśmy, pozytywnych wzorców do naśladowania i wartości. Dlatego starannie planujemy i dobieramy środowisko, wychowawców, pedagogów i tematykę zajęć, które pomagają rodzinie. Treningi i zajęcia integracyjno wychowawcze prowadzone w środowisku grupowego wsparcia, oparte na wspólnych celach i wartościach.

Opiekun / trener

Etyczne podejście 

Spędzamy miesiące na poszukiwaniu i wyborze opiekunów i wychowawców, którzy wyznają nasze wartości — tych, którzy opiekują dzieci puszczy. Dbamy o specjalny proces rekrutacji, a następnie szkolenia, weryfikację i wyjątkowy system wynagrodzeń dzięki, którym trener Dzieci Puszczy posiada możliwie najwyższe kwalifikacje i umiejętności. To zespół pedagogów, psychologów z uprawnieniami trenerskimi TUS w tym przewodników, harcmistrzów, wieloletnich instruktorów.

To zespół pasjonatów optymistycznie nastawionych do życia, odpowiedzialnych i lubiących pracę z dziećmi. 

To nasi wspaniali ludzie czynią ogromną różnice
wychowawcy i pedagodzy, którzy prowadzą na co dzień zajęcia z dziećmi. W trakcie roku szkolnego spotykają się dwa razy w tygodniu z dziećmi i rodzicami na zbiórkach, ogniskach i wycieczkach przyjaźni - wędrują po parkach, boiskach realizując program prowadzony metodami skautowymi. Wszystko to sprawia, że wychowawca Fundacji Dzieci Puszczy zna potrzeby dzieci, a przez to lepiej je rozumie.

Przejrzyste działania

Wierzymy, że rodzice mają prawo wiedzieć, kto opiekuje dzieci i jaki jest prawdziwy koszt świadczonych usług. 

Dlatego wykazujemy prawdziwe koszty wszystkich naszych usług— od zakupu materiałów, kosztu najmu, przez wykonanie godzinowe pracy, aż po koszty wyżywienia

— następnie oferujemy je rodzicom, bez marży (30 do 80%), którą narzucają zwykli organizatorzy. 

Przejrzyste działania

Organizacja podlega pod resort Oświaty, Kuratorium Oświaty,
Centralna ewidencja organizatorów turystyki
Gwarancja ubezpieczeniowa

Turystyczny fundusz gwarancyjny

Współpracujemy z m.st. Warszawa i posiadamy Patronat Honorowy Burmistrza Dzielnicy Ursynów nad zbiórkami Dzieci Puszczy.