"Drużyna" program integracji dla klas szkolnych

Poczucie przynależności jest jednym
z najważniejszych wyzwalaczy chęci do nauki i rozwoju

Cele programu "Drużyna"


Program Drużyna" to program kompetencji społecznych, prowadzony metodami aktywizującymi, którego celem jest eliminacja lęku, kształtowanie chęci, współpracy i przynależności uczniów

Trening integracyjny połączony z wycieczką, zakończony wsparciem uczniów i nauczyciela. Godny uwagi program, koncentrujący się na rozwoju sposobu myślenia, zachowania w grupie i tworzenia zdrowych relacji między uczniami

75% rodziców uważa, że rozwój ​​umiejętności emocjonalnych i społecznych w klasie pomaga wzmacniać sukcesy uczniów w nauce

Jak lekcje ze specjalistami pomagają szkole?

Większość zachowań uczniów, nawet tych agresywnych, to bardzo często zwykłe zachowania adekwatne do wieku. Dzieci uczą się pewnych zachowań, reagują tak a nie inaczej. Swoją prowokacyjną postawą być może chcą coś zakomunikować nauczycielowi, chcą, by zwrócił na nie uwagę, nie radzą sobie z emocjami, mają problemy adaptacyjne. 

Jeśli nauczyciel nie potrafi właściwie czytać tych sygnałów, nie pomoże uczniowi, może też wzmocnić jego agresywne zachowanie.

Uczniom powinny być przedstawiane jasne normy granic. Nauczyciel wobec agresywnego, źle zachowującego się ucznia, powinien otrzymać narzędzia, a nie przepisy, żeby wiedzieć, jak sobie z nim radzić

Kiedy pojawia się poczucie przynależności, dzieci rzucają się w wir nauki,
a kiedy przynależności nie ma, dzieci zniechęcają się, izolują i wycofują

Zamieńmy szkolną klasę w Drużynę

Nauka oparta na otwartej współpracy tworzy głębsze zrozumienie i satysfakcję z nauki

Współdziałanie i współpraca jest tak ważna, że dzięki nim nauka staje się bardziej efektywna, satysfakcjonująca i istotna. 

Współdziałanie i współpraca są także kluczowe w pracy, kiedy chcemy stworzyć razem nowy projekt, którego sami nie moglibyśmy zrobić.

Treningi integracyjne dla szkolnych klas

Pomagają uczniom stopniowo uczyć się jak się komunikować, jak reagować na stres, jak reagować na agresję, jak czuć się zaangażowanym i odpowiedzialnym za swoją pracę.

Uczniowie poznają role w grupie i nabywają więcej zaufania do siebie.

Program "Drużyna" prowadzi do polepszenia osiągnięć interpersonalnych oraz szkolnych.

Kultura strachu, zbyt długi czas spędzany z ekranem, stres szkolny i agresja rówieśnicza tworzą potencjalnie toksyczne środowisko. Dzieci przynoszą do szkoły negatywne emocje. 30% cierpi na zaburzenia emocjonalne na tyle szkodliwe, że prowadzą one do poważnych problemów w nauce i negatywnie wpływają na wyniki w szkole.

Uczniowie rozwijający kompetencje społeczne i emocjonalne mają wyższe poczucie przynależności, poczucia wartości. Przejawiają pozytywne zachowania oraz większą wytrwałość w nauce co polepsza ich wyniki na egzaminach. 

Szkoła, która wspiera takie postawy, charakteryzuje się jasnymi celami i wysokimi oczekiwaniami co do sukcesów swoich uczniów. 

To, co dziś jest najbardziej potrzebne młodym ludziom, to nie wiedza i autorytet, ale nauczyciel jako przewodnik, towarzysz, czasami powiernik. 

Docieramy do szkół ze wszystkich dzielnic Warszawy i okolic

Szkoły Podstawowe realizujące treningi integracyjne Fundacji Dzieci Puszczy


Anna Laskowska Krystosiak
Ekspertem konferencji Polskiego Komitetu Olimpijskiego

 Związek sportu i przyrody to relacja, która wzbudza w wielu dorosłych osobach naturalne skojarzenia z okresem dzieciństwa – grami i zabawami na podwórku, w lesie, nad wodą. 

Niestety aktualnie taka potrzeba „wyjścia na dwór” jest niejednokrotnie wypierana przez inne sposoby na spędzanie wolnego czasu – scrollowanie smartfona zajmuje na tej liście niechlubne pierwsze miejsce. Jak sprawić, aby dzieci i młodzież przestały zamykać się w „wirtualnej bańce” i otworzyły się na rzeczywistość? 

Podczas drugiej edycji konferencji i warsztatów dla nauczycieli, która odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOI, nauczyciele szkolni mogli przekonać się, jak ważny dla rozwoju dzieci i młodzieży jest kontakt z naturą i aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.

Konferencja i warsztaty dla nauczycieli w Centrum Olimpijskim PKOl

Fundacji dzieci puszczy na konferencji w centrum olimpijskim pkoi

Podczas drugiej edycji konferencji i warsztatów dla nauczycieli, która odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOI, nauczyciele szkolni mogli przekonać się, jak ważny dla rozwoju dzieci i młodzieży jest kontakt z naturą i aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. 

PRAWDZIWIE ZIELONA SZKOŁA

  • Trening współpracy w klasie jako grupie,
  • Rozwój umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji z nauczycielem i kolegami z klasy,
  • Odkrywanie i dostrzeganie środowiska naturalnego,
  • Przygotowanie do życia w rodzinie.

Fundacja Dzieci Puszczy

programy do wyboru

INTEGRACYJNO - EDUKACYJNY

Program integracyjno-edukacyjny realizowany w wymagającym i bezpiecznym środowisku przez doświadczonych pedagogów, leśnika i instruktorów harcerstwa, dzięki któremu uczniowie odkrywają swoje mocne strony i wiarę we własne możliwości.

Realizowany jest podczas pobytu 04-08.05.2022 w ośrodku w miejscowości Urle.

HISTORYCZNO - PRZYRODNICZY

Program historyczno-przyrodniczy realizowany na terenie niezwykle położonego małego historycznego miasteczka Kazimierz Dolny. Dzieci mają okazję do eksploracji wspaniałych terenów zielonych oraz poznania bogactwa zabytków, legend i historii Polski czasów króla Kazimierza Wielkiego.

Realizowany jest podczas pobytu 23-27.05.2022 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

NA ZIELONEJ SZKOLE DZIECI PUSZCZY

FUNDACJA DZIECI PUSZCZY ZAPRASZA WSZYSTKIE KLASY

NA PRAWDZIWĄ ZIELONĄ SZKOŁĘ W MAJU 2022

NAPISZ DO NAS DZIECIPUSZCZY@GMAIL.COM

LUB ZADZWOŃ 796-199-333


Zadzwoń lub napisz
796-199-333