Zadzwoń:
530-703-800
Zarezerwuj półkolonie URSYNÓW online
Formularz
Zarezerwuj półkolonie MILANÓWEK online
FORMULARZ
Zarezerwuj kolonie online
Formularz

KLASA / DRUŻYNA

Zamień swoją klasę w zgraną drużynę,
w której chce się działać i czuć satysfakcję z nauki

Formularz zgłoszeniowy na trening klasowy

TRENINGI BUDOWANIA ZESPOŁU 

to nie tylko szansa na lepszą przyszłość. To sposób pracy w szkole, który odzwierciedla dzisiejszy świat. Świat, który zmienia się błyskawicznie, promujący współpracę, więcej robienia niż gadania.

92% menadżerów przebadanych przez Forbes potwierdza, że zwinność współpracy organizacji jest kluczem do przetrwania w dzisiejszych czasach. 

10 deficytów szkolnej klasy


  • Brak komunikacji
  • Brak zrozumienia
  • Brak wpływu
  • Brak szacunku
  • Brak otwartości
  • Brak zaufania
  • Frustracja
  • Negatywne emocje
  • Zła atmosfera
  • Gaszenie pomysłów

Pomóżmy dzieciom nauczyć się zasad współżycia i komunikacji, 
nie tylko podczas obserwacji codziennych zachowań i rytuałów.

Nabywając zestaw kompetencji społecznych,
w wyniku ćwiczeń i praktyki - spełnimy dziecięce potrzeby
poczucia sprawczości oraz własnej 
wartości.

Proces treningów toczy się, podobnie jak w pracy metodami projektowymi.

Realizacja zadań odbywa się na dwóch poziomach:

1. poziom zadania
2. poziom relacji

Trening uzupełnia kompetencje ucznia o kompetencje społeczne niezbędne w realizacji jego nauki.

Ideą treningów Dzieci Puszczy jest łączenie aktywności fizycznej z kompetencjami kluczowymi dla budowania efektywnej i dającej satysfakcję współpracy.

Celem połączenia narzędzi budowania zaangażowania i metod aktywizujących Dzieci Puszczy jest określenie przez ucznia korzyści i efektu, jaki przynosi wspólna praca.

Poznanie ról w drużynie i ich wpływ na osiągnięcie sukcesu.

Uczeń trenuje umiejętność pracy zespołowej.

Potrafi odnajdywać swoje miejsce w grupie, trenuje umiejętność porozumienia, rozejmu i ugody.

Co zyskujesz?

Przewidywane efekty treningów

partnerskie traktowanie

Traktować po partnersku, czyli równo sobie, bez wyróżnień.

większe zaufanie i zaangażowanie

Wierzą, że drugi uczeń wykona zadanie dobrze, bo ma do tego odpowiednie umiejętności.

mniej dokuczania

Uczymy dbać o wspólną przestrzeń, otwartość i zapewnimy wsparcie, gdy uczniowie rozmawiają o trudnościach, błędach, czy konfliktach.

lepsza komunikacja

Mówią sobie nawzajem prawdę, nie mają potrzeby wdawania się w rozgrywki, plotkowanie za plecami, czy bycie ironicznym/cynicznym w stosunku do innych uczniów.

lepsza atmosfera

Chętnie przychodzą do nauczyciela, by porozmawiać o swoich trudnościach, nie obawiają się mówić o swoich prywatnych sprawach, odważnie zgłaszają się na lekcjach.

większa otwartość na odmienność

Mogą powiedzieć, że czegoś nie potrafią, mają gorszy moment, mogą porozmawiać nawet o rzeczach trudnych, niewygodnych, odsłonić się bez obawy przed tym, że spotka ich coś przykrego.

Kadra

Praca z życzliwym i doświadczonym ekspertem

treningi integracyjne i budowania zespołu
Certyfikowany trener

Monika Adolska

Pedagog
treningi integracyjne i budowania zespołu
CERTYFIKOWANY TRENER

Magda Stępień

Psycholog
treningi integracyjne i budowania zespołu
CERTYFIKOWANY TRENER

Anna Krystosiak

Pedagog społeczny
treningi integracyjne i budowania zespołu
CERTYFIKOWANY TRENER

Karolina Natkaniec

Pedagog


Jak stać się lepszym kolegą?
Co to jest dobra atmosfera?
Jakie są metody efektywnej współpracy?
Jak budować relacje z kolegami z klasy?
Jak zwiększyć poczucie przynależności?
Jak zwiększyć poczucie własnej wartości
i wysiłku włożonego w naukę?

Tolerancja / Relacje / Atmosfera

Okres szkolny jest czasem intensywnego rozwoju, zdobywania wiedzy o świecie, ale także kształtowania poczucia własnej wartości, dlatego tak ważne jest to, żeby program edukacji uzupełniony był inicjatywami, pomagającymi uczniom – nawiązywać więzi z szacunkiem do innych, akceptacją wspólnych wartości, norm i respektowania takich samych praw.

Im więcej poczucia bezpieczeństwa,
tym więcej chęci do nauki.

Dobrze przeprowadzona integracja klasy tworzy pozytywną atmosferę. A co ważniejsze, doskonale buduje poczucie bezpieczeństwa, które jest absolutną podstawą uczenia się.

Każdemu z nas na początku znajomości towarzyszy niepewność, niepokój, lęk. W takich momentach ludzie zwykle zastanawiają się, czy zostaną zaakceptowani. A poczucie bezpieczeństwa jest na niskim poziomie.

Liga przyjaźni

Liga przyjaźni to czas pełen śmiechu i zabawy, ale także szukania podobieństw i rzeczy, które czynią uczniów wyjątkowymi. To jedna z najważniejszych lekcji, gdzie uczniowie wiedzą, że biorą udział w istotnym, klasowym wydarzeniu.

To dobrze zorganizowana i zaplanowana kolejność ćwiczeń. Zebrane niezbędne rekwizyty i inne pomoce dydaktyczne oraz szczegółowe zadbanie o fizyczne otoczenie.

Wybór wszystkiego co wspiera proces integracji, eliminacja tego co przeszkadza.

Dobra atmosfera

Troska o dobrą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa jest procesem wymagającym zaplanowania konkretnych działań. To klasowe rytuały, sposób komunikacji i wyjaśniania sporów. A także działania, które wspólnie podejmujecie.

Każda grupa, niezależnie od wieku, płci czy statusu podlega procesowi socjalizacji. Dobrze jest wiedzieć, jak ten proces przebiega. Jak postępować na poszczególnych jego etapach, aby móc szybko i łatwo reagować na potrzeby klasowej drużyny.

Gry zespołowe, zadania konstrukcyjne, aktywności sportowo - outdoorowe, kwestionariusze ról zespołowych, dyskusje nad funkcjonowaniem drużyny na różnych płaszczyznach, poznanie się od innej strony niż szkoła

Trening jest konkretny, bez lania wody i nudy. Inspiruje i motywuje do szybkiego wdrażania w życie! Przynosi efekt. Materiały przejrzyste, krótkie i rzeczowe.

Klasa mierzy się z różnymi zadaniami i wyzwaniami. Najlepsza nauka to nauka w działaniu!
Czas dla drużyny. Ale Gry to nie wszystko, treningi są okazją do dyskusji o wzajemnych oczekiwaniach i tematach, na które nie ma na co dzień czasu

Poznasz kolegów z klasy od innej strony niż w szkole i możesz zostać mile zaskoczony.

Będziecie mieli okazję do wymiany oczekiwań, komentarzy, opinii na temat Waszej klasy.

Odkryjecie i nazwiecie mocne strony Waszej klasy, dowiecie się, co stanowi Wasz największy potencjał i przewagę nad innymi

Dowiesz się, jak przeprowadzać konfrontację bez konfliktu, czyli w pełni wyrazić to, co myślisz, bez budowania negatywnego napięcia

aktywnE treningi

Gry, treningi i zabawy na świeżym powietrzu, wędrówki leśne,
rajdy do rezerwatów przyrody, gry sportowe, linowe, treningi równowagi

Poznaj dzieci w podobnym wieku, które spragnione są gier zespołowych i zabaw integracyjnych

Możliwe, że dowiesz się czegoś o sobie, a na pewno będziesz mieć okazję
nauczyć się czegoś o otaczającym Cię świecie :)


Formularz zgłoszeniowy na trening klasowy

SPRAWDŹ DOSTĘPNE TERMINY: KALENDARZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: WYPEŁNIJ

PYTANIA DOTYCZĄCE TRENINGÓW INTEGRACYJNYCH DLA KLAS: 

E-mail: dziecipuszczy@gmail.com  

Tel: 796-199-333