Jesteś zaniepokojony zachowaniem uczniów w klasie? Obawiasz się, że nieodpowiednie zachowania przejdą w nawyki i staną się normą? Szukasz sposobów na integrację i poprawę atmosfery w klasie? Chcesz tworzyć pozytywne relacje i wprowadzić kompetencje emocjonalno-społeczne do swojej klasy? 

Lekcja Przyjaźni pomaga zadbać o zdrowie i dobrostan uczniów w klasie

Lekcja Przyjaźni opiera się na metodach aktywizujących, pracy pedagogicznej z elementami treningu umiejętności społecznych i zastępowania agresji.

Celem Lekcji Przyjaźni jest wsparcie zdrowia psychicznego i relacji rówieśniczych by uczniowie uwolnili się od konfliktów i pracowali w klasie
Anna Laskowska Krystosiak, Fundacja Dzieci Puszczy

Całoroczny program Integracyjno-wychowawczy
wspomagania rozwoju umiejętności emocjonalno-społecznych,
realizowany od 5 lat dla uczniów 178 klas Szkół Podstawowych

Zajęcia terenowe 

Lekcja trwa od 2 do 5 godzin w szkole, na boisku lub w parku

Opinia dla wychowawcy, rodziców

Ocena wyniku procesu grupowego i komunikowania się ze sobą uczniów w klasie

Karty pracy dla nauczyciela

Materiały i scenariusze na godziny wychowawcze, opinia o uczniach, identyfikacja problemu

Wycieczka z ogniskiem w cenie wyjścia do kina

Program integracyjno-historyczny i integracyjno-przyrodniczy na wycieczce szkolnej lub Zielonej Szkole

"Lekcja Przyjaźni" wpisuje się w plan pracy wychowawczej szkoły w zakresie wychowania uczniów do życia w rodzinie

 • Pomaga współtworzyć normy
  i drogę do wzajemnego szacunku w klasie
 • budować w dzieciach poczucie
  jedności i przynależności
 • rozwijać współpracę i pozytywne relacje
  uczniów i nauczycieli
 • dobrać indywidualne narzędzia
  i efektywne metody dydaktyczne
 • wypróbować w praktyce metody aktywizujące

Wybierz rodzaj lekcji, który
jest potrzebny Twojej klasie

  1,200 ZŁ   

(4 godz. lekcyjne dla grupy do 28 os.

woj.mazowieckie)


LEKCJA PRZYJAŹNI

Budowanie drużyny klasowej


 • Uczniowie identyfikują zachowania wspierające i przeszkadzające.
 • Dzieci tworzą księgę - kodeks klasowy. Zapraszamy do serii aktywności mających na celu zauważenie innych w klasie oraz otwarcie się na wzajemną współpracę.
 • Dzieciaki spędzają czas na wspólnych grach w celu nawiązywania więzi i dobrych wzorców relacji.
 • Realizacja programu,
  materiały edukacyjne
 • Czas trwania: 4 godziy lekcyjnych
 • Praca pedagoga, trenera TUS
  wraz z dojazdem
 • Sprawozdanie opisujące sposób funkcjonowania dzieci w grupie oraz rekomendacje do dalszej pracy z klasą
 • Scenariusze na Lekcje wychowawcze odpowiadające potrzebom klasy i nauczyciela

  1,590 ZŁ  Rabat 200zł

(5 godz. zegarowych dla grupy do 28 os.

na terenie Warszawy)


LEKCJA PRZYJAŹNI

Z OGNISKIEM

Wycieczka po wiarę w siebie


 • Pomaga zadbać o równowagę psychiczną i poczuć się dobrze w klasie.
 • Wspólne ognisko, wspólne jedzenie
  i współdecydowanie by dzieci czuły,
  że są ważne, a 
  koledzy są wsparciem, dla siebie nawzajem
 • Wycieczka razem z wychowawcą rusza
  spod szkoły i wraca do szkoły.
 • Realizacja programu,
  materiały edukacyjne
 • Czas trwania: do 5 godzin
 • Praca pedagoga, trenera TUS
  wraz z dojazdem
 • wycieczka z tematyczną grą terenową
 • ognisko (bez prowiantu) i ćwiczenia integracyjne
 • Sprawozdanie opisujące sposób funkcjonowania uczniów w grupie oraz rekomendacje do dalszej pracy z klasą
 • Scenariusze na Lekcje wychowawcze odpowiadające potrzebom klasy i nauczyciela

 2,800  ZŁ  Rabat 800zł

(12 godzin lekcyjnych dla grupy do 28 os.

na terenie Warszawy)


CYKL 6 LEKCJI
PRZYJAŹNI

Po rozwój kompetencji społeczno- emocjonalnych
w klasie


 • Pomaga wprowadzić efektywne metody dydaktyczne do klasy.
 • Tematyka Lekcji ustalana jest indywidualnie do potrzeb klasy a proces omówiony jest z wychowawcą.
 • Cykl opiera się na celach
  Lekcji Przyjaźni:

  1. Wzrost pozytywnych relacji międzyludzkich w grupie

  2. Wyrównanie różnic dojrzałości emocjonalnej i społecznej

  3. Wzrost samoświadomości i odpowiedzialności uczniów.

 • Realizacja programu,
  materiały edukacyjne
 • Cykl 6 Lekcji po 2 godziny
  lekcyjne z przerwą

 • Praca pedagoga, trenera TUS
  wraz z dojazdem
 • Sprawozdanie opisujące sposób funkcjonowania dzieci w grupie oraz rekomendacje do dalszej pracy z klasą
 • Scenariusze na Lekcje wychowawcze odpowiadające potrzebom klasy i nauczyciela

Cele Lekcji Przyjaźni dla klas szkolnych


Lekcja Przyjaźni to program wzmacniający kompetencje emocjonalno-społeczne, prowadzony metodami aktywizującymi, którego celem jest eliminacja lęku w grupie, kształtowanie chęci i motywacji, otwarcie dzieci na współpracę.

Trening integracyjny połączony z wycieczką terenową, zakończony wsparciem uczniów i nauczyciela. To godny uwagi program, koncentrujący się na rozwoju sposobu myślenia, zachowania w grupie i tworzenia zdrowych relacji między uczniami.

Każdą lekcję prowadzimy w porozumieniu z wychowawcą. Konsultujemy potrzeby i oczekiwania nauczycieli, rodziców i dzieci oraz dopasowujemy nasze scenariusze do grupy.

Poczucie przynależności jest jednym
z najważniejszych wyzwalaczy chęci do nauki 

Najbardziej efektywne metody dydaktyczne

Najbardziej efektywne metody dydaktyczne to Uczenie poprzez działanie, dlatego w ostatnich latach dużą popularnością cieszą się metody aktywizujące, które doskonalą umiejętności przydatne w codziennym życiu, np. dyskutowanie, komunikowanie się w grupie, argumentowanie, wyciąganie wniosków.

Rozwijanie umiejętności w praktycznym działaniu niesie za sobą mnóstwo korzyści zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dzieci, które aktywnie uczestniczą w toku lekcji, są zdecydowanie bardziej otwarte na wiedzę, osiągają lepsze wyniki w nauce. Częste wykorzystywanie metod aktywizujących w procesie nauczania wpływa na integrację zespołu oraz budowanie właściwej relacji nauczyciel – uczeń, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Kiedy pojawia się poczucie przynależności,
dzieci rzucają się w wir nauki, a kiedy przynależności nie ma,
dzieci zniechęcają się i nie są zainteresowane

Zamieńmy klasę w Drużynę

Nauka oparta na otwartej współpracy tworzy głębsze zrozumienie i satysfakcję z nauki.

Współdziałanie i współpraca jest tak ważna, że dzięki nim nauka staje się bardziej efektywna, satysfakcjonująca i istotna. 

Współdziałanie i współpraca są także kluczowe w pracy, kiedy chcemy stworzyć razem nowy projekt, którego sami nie moglibyśmy zrobić.

Cykl lekcji przyjaźni z kadrą Dzieci puszczy

Pomaga uczniom stopniowo uczyć się jak się komunikować, jak reagować w różnych sytuacjach.

Buduje zaangażowanie poprzez przekazanie uczniom większej odpowiedzialności i nadanie ról w klasie.

Uczniowie przez samodzielność i poczucie sprawczości nabywają więcej zaufania do siebie i pewności w codziennym życiu.

Uczniowie rozwijający kompetencje społeczne i emocjonalne mają wyższe poczucie wartości. Przejawiają pozytywne zachowania oraz większą wytrwałość w nauce co polepsza ich wyniki na egzaminach. 

Szkoła, która wspiera takie postawy, charakteryzuje się jasnymi celami i wysokimi oczekiwaniami co do sukcesów swoich uczniów. 

To, co dziś jest najbardziej potrzebne młodym ludziom, to nie wiedza i autorytet, ale nauczyciel jako przewodnik, towarzysz, czasami powiernik. 

Docieramy do szkół ze wszystkich dzielnic Warszawy i okolic

Szkoły Podstawowe realizujące treningi integracyjne Fundacji Dzieci Puszczy mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Miasta.

Konferencja i warsztaty dla nauczycieli w Centrum Olimpijskim PKOl

centrum olimpijskim pkoi

Podczas drugiej edycji konferencji i warsztatów dla nauczycieli, która odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOI, nauczyciele szkolni mogli przekonać się, jak ważny dla rozwoju dzieci i młodzieży jest kontakt z naturą i aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.

Oferta Wycieczek szkolnych i ZIELONA SZKOŁA

 • Trening współpracy w klasie jako grupie,
 • Rozwój umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji z nauczycielem i kolegami z klasy,
 • Odkrywanie i dostrzeganie środowiska naturalnego,
 • Przygotowanie do życia w rodzinie.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

NA ZIELONEJ SZKOLE DZIECI PUSZCZY


Zadzwoń lub napisz
796-199-333