PRAWDZIWA

ZIELONA SZKOŁA
MAJ i czerwiec 2021

Trening współpracy w klasie jako grupie.
Rozwój umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji z nauczycielem i kolegami z klasy.
Odkrywanie i dostrzeganie środowiska naturalnego.
Przygotowanie do życia w rodzinie.
REZERWUJĘ

FUNDACJA DZIECI PUSZCZY
ZAPRASZA WSZYSTKIE KLASY
NA PRAWDZIWĄ ZIELONĄ SZKOŁĘ
W MAJU 2021
NAPISZ DO NAS
DZIECIPUSZCZY@GMAIL.COM
LUB ZADZWOŃ
796-199-333
Zadaniem szkoły jest organizacja zajęć podczas, których dzieci nabywają kompetencje społeczne takie jak komunikacja i współpraca w grupie.


● Dbałość o postawy moralne i obywatelskie służące bezpieczeństwu uczniów na terenie szkoły.

● Szkoła ma również przygotowywać dzieci do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie.

● Do zadań Szkoły należy organizacja zajęć wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację oraz możliwość poznania jego wartości.


Zespół Fundacji Dzieci Puszczy prowadzi program treningów umiejętności społecznych w terenie, w bezpiecznym oraz wymagającym środowisku. Program koncentruje się na rozwoju pozytywnej postawy wobec kolegów, przekonań o wartości współpracy w grupie i tworzenia pozytywnych relacji. Praktyka, która pomaga stać się lepszym uczniem i jednocześnie wspiera nauczyciela. Uczniowie zyskują wzrost poczucia przynależności grupowej, zwiększone poczucie wartości grupy i satysfakcję z wysiłku włożonego w pracę zespołową. To wzmacnia pozytywne zachowania w szkole i wytrwałość do trudniejszej nauki, jednocześnie polepszając wyniki na egzaminach przez zmniejszenie strachu przed porażką.


Zgłoś swoją klasę do Zielonej Szkoły.


Zadzwoń lub napisz
796-199-333