Drużyna Dzieci Puszczy pomaga wzmacniać zaradność dzieci
w sytuacjach społecznych

by czuły się akceptowane i odważniejsze

Kompetencje społeczne to umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Są one ważne w każdym aspekcie naszego życia. Łatwość, z jaką nawiązujemy kontakty, zdolność pracy w grupie, komunikatywność, umiejętność organizowania swojego czasu oraz dostosowania się do panujących zasad, pozwalają nam umieć być szczęśliwszymi ludźmi

Krytykować, oceniać i narzekać potrafi każdy – i większość to robi. Ale aby zrozumieć lub zachować się miło, potrzeba charakteru

ŚWIETLICA ED - SEZAMKOWE OGNISKO

Dzięki wsparciu wielu rodzin i Państwa zaufaniu,
uruchomiliśmy długo oczekiwane dzienne zbiórki Dzieci Puszczy dla dzieci w Edukacji Domowej i uczących się w domu. Spotykamy się w OGNISKU SEZAMKOWYM w każdy poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 08:30-15:30. O szczegóły zapytaj opiekuna Ogniska: gabrysia.dzieci.puszczy@gmail.com lub dziecipuszczy@gmail.com

Zapraszamy dzieci w wieku 7- a maksymalnie 10 lat, które samodzielnie oddzielą się od rodziców i będą otwarte na wielogodzinny pobyt z nami, składający się m.in. z:
- nauki przez doświadczenie
- wycieczki pieszej/ wyprawy/ wizyty w galerii/na basen
- integracji na placu zabaw
- warsztatów plastyczno-technicznych na sali
- czasu swobodnej zabawy i gier z rówieśnikami i trenerkami

Jeśli chcesz spędzić czas ciekawie w wartościowy sposób i jednoczenie rozwijać umiejętności interpersonalne w niewielkiej bezpiecznej grupie rówieśników

ZGŁOŚ SIĘ 


Jeśli chcesz by dzieci chętniej podejmowały się nowych wyzwań, łatwo wchodziły ze sobą w relacje i miały chęci do nauki, a przy tym przeżyły smak przygody, hartowały ducha i ciało!