Każdy z rodziców mierzy się z pragnieniami lub kaprysami dzieci,
ich dobrym bądź nieznośnym zachowaniem

Drużyna Dzieci Puszczy pomaga rodzinie w osiąganiu celów wychowawczych

CRM form will load here

Program pomaga zaspokajać potrzeby zdrowia i dobrostanu psychicznego uczniów


celem są działania prewencyjne, które dążą do umiejętności radzenia sobie z emocjami


Program wzmacnia więzi i zaradność społeczną, kształtuje postawy, zachowanie i zdrowe nawyki poprzez pozytywne wzorce do naśladowania


Co by się stało, gdyby nasze dzieci wiedziały,

co to znaczy być odważnym?Jak przezwyciężać strach?

- przed wystąpieniami

- przed porażką

- przed opinią innych

Plan aktywności 

WSPARCIE RODZICÓW w wychowaniu dziecka

Jeśli czujecie Państwo, że dziecku brakuje chęci, nie chce współpracować lub jest wycofane, jeśli szukacie sposobów na wartościową organizację czasu wolnego, poza ekranem - dołączcie do Drużyny Dzieci Puszczy.

Wierzymy, że rozwój umiejętności życiowych, odwagi, współpracy i nawiązywania relacji zapewni dziecku więcej szczęścia i lepsze perspektywy.

Chcecie by dziecko słuchało, współpracowało, ale może obawiacie się, że będziecie ZBYT surowym rodzicem lub traktujecie dyscyplinę jak karę? Zapraszamy do drużyny Dzieci Puszczy gdzie Rodzice otrzymują bezpłatną bibliotekę, warsztaty wspierające umiejętności wychowawcze oraz społeczność, która sobie wzajemnie pomaga.

UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE

Życie praktyczne – to istotne zadania, które kształtują dziecięcy intelekt, ruch, a także pomagają im rozwijać uporządkowany sposób myślenia.

Materiały do praktycznego życia, samodzielność, troska o środowisko, zwyczaje, relacje i normy społeczne.

Praktyczne życie to czynności podejmowane codziennie przez Drużynę Dzieci Puszczy. Dzieci uczą się samodzielności w myśleniu i działaniu, wzmacniając poczucie własnej wartości.

 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

120

członków drużyny DZIECI PUSZCZY


8-14 os.

Zbiórki w małych grupach

2 /h

lekcyjne 1 raz
w tygodniu

23 zł

za 45 min.
zajęć i opieki

KTO PROWADZI ZBIÓRKI DRUŻYNY DZIECI PUSZCZY

Pedagog, Wychowawca,

Trener TUS

Anna Laskowska-Krystosiak

Opiekun, wychowawca, pedagog społeczny, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych i emocjonalnych, wieloletnia nauczycielka i trenerka umiejętności praktycznych z zawodu i pasji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji metodami aktywizującymi oraz uprawnienia wychowawcy i kierownika wypoczynku.


Psycholog, TRENER TUS, Instruktorka Harcerstwa, Trenerka nauki przez działanie

Magdalena Stępek

Psycholog i instruktor Outdoor Education.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobywała w ZHP, a następnie w fundacjach, leśnych i zielonych szkołach.

Posiada uprawnienia wychowawcy i kierownika wypoczynku.

PEDAGOG, TRENER TUS,
CZYNNA SKAUTKA
Monika Adolska

Pedagog kierunku pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie oraz pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną.

Certyfikowana Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych z uprawnieniami wychowawcy i kierownika wypoczynku.
PEDAGOG SPECJALNY Z DOŚWIADCZENIEM METODĄ HARCERSKĄ
Marta Sowińska

Pedagog specjalny prowadząca czynną terapię dla dzieci i młodzieży na warszawskim Ursynowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, uprawnienia wychowawcy i kierownika wypoczynku.


JAK REALIZUJEMY PLAN DRUŻYNY

Zbiórki prowadzone są metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem skautingu, treningu umiejętności społecznych, porozumienia bez przemocy i pozytywnej dyscypliny.

WILCZKI 7 - 9 lat

Drużyna Wilczków to najmłodsze Dzieci Puszczy - Grupa leśna z elementami TUS. To środowisko grupowego wsparcia, które opiera się na wspólnych zasobach i celach.

Rolą trenera jest budowanie wspólnoty, dobrej atmosfery i potrzeby wzajemnego wsparcia. Trener uczy i inspiruje do poszukiwania rozwiązań poza postrzeganymi przez ucznia możliwościami oraz wspiera zaangażowanie, inicjatywę oraz postępy.

Zadaniem Drużyny jest realizacja postawionych na początku roku celów, które według planu wspierają w Wilczkach Odwagę i Samodzielność.

Zbiórki przygotowują do podejmowania coraz to większych wyzwań społecznych i osobistych, zgodnie ze zgłoszonymi przez rodzica wskazaniami oraz celami, które rodzice i prowadzący wyznaczają na początku roku.

ZBIÓRKI DO WYBORU

MONIKA ADOLSKA
PONIEDZIAŁEK 16:00-17:30
7-9 lat / klasa 1-3
Grupa Leśna z elementami TUS. 
ILOŚĆ MIEJSC 2

DOMINIKA WODZIŃSKA-BURKACKA
SOBOTA 10:00-11:30
7-9 lat / klasa 1 - 3
Grupa leśna z elementami TUS. Brak miejsc dla dzieci z orzeczeniem.
ILOŚĆ MIEJSC 1

MAGDALENA STĘPEK
SOBOTA 12:00-13:30
7-9 lat / klasa 1 - 3
Grupa terapeutyczna TUS z elementami grupy leśnej.
ILOŚĆ MIEJSC 0

MIEJSCE ZBIÓREK TO URSYNÓW.
ZBIÓRKI SĄ TERENOWE.
W PRZYPADKU ZŁEJ POGODY ZBIÓRKA ODBYWA SIĘ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU LUB NA SALI UL.WAŁBRZYSKA 11.


ALPHA Y 9 - 11 lat

Drużyna Alpha Y to dzieci, które tworzą teraz swoje wartości i zasady moralne. Dlatego tak wielu rodziców poszukuje odpowiednich wzorców
do naśladowania i rozwoju wartościowych zainteresowań właśnie dla dzieci w tym wieku.

Ramy programowe Drużyny Alpha Y określają i wzmacniają kompas moralny, to etyka pracy oparta na wpływie grupy rówieśniczej (to silniejsze niż słowa rodzica).

Rolą trenera jest zbudowanie zespołu, który czuje się ze sobą bezpiecznie, chce współdziałać oraz podejmować nowe wyzwania.

Cotygodniowe zajęcia Drużyny Dzieci Puszczy stanowią ważną ochronę przed niebezpiecznymi sytuacjami w szkole.

Zbiórki są areną do wykazywania się kompetencjami i mistrzostwem, co jest ważne dla samooceny i rozwoju charakteru u dzieci w tym wieku.

ZBIÓRKI DO WYBORU

MONIKA ADOLSKA
PONIEDZIAŁEK 17:30-19:00
9-11 lat / klasa 4 i 5
Grupa skautowa z elementami TUS. Brak miejsc dla dzieci z orzeczeniem.
ILOŚĆ MIEJSC 2

MAGDALENA STĘPEK
SOBOTA 10:00-11:30
9-12 lat / klasa 4 - 7
Grupa leśna z elementami TUS. Brak miejsc dla dzieci z orzeczeniem.
ILOŚĆ MIEJSC 1

MIEJSCE ZBIÓREK TO URSYNÓW.
ZBIÓRKI SĄ TERENOWE.
W PRZYPADKU ZŁEJ POGODY ZBIÓRKA ODBYWA SIĘ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU LUB NA SALI UL.WAŁBRZYSKA 11.

PATROL 12 - 14 lat

Patrol to starszaki, z których wyłaniają się przyszli drużynowi, trenerzy i młodsza Kadra Dzieci Puszczy to terenowa grupa z elementami TUS.

Nastolatki, które rozwijają odpowiedzialność, uczą się tego kim są i jakie role mogą pełnić. Jak zabierać głos i być słuchanym. Jak podejmować wyzwania, które wzmocnią ich pewność siebie. Czym jest asertywność, odwaga, strach i agresja emocjonalna. Dlaczego pomaganie innym i przeciwności losu budują charakter.

Zadaniem trenera jest wskazywanie kierunku poprzez stawianie wyzwań i zadań w postaci wspólnych projektów. Członkowie Drużyny Patrolu zdobywają punkty i odznaki, które nadają im rangę w grupie. Najbardziej odznaczeni członkowie Patrolu zasiadają w radzie Drużynowej wraz z Trenerem.

Drużyna Patrolu to grupa pracująca razem, aby pokonywać przeszkody i odkrywać to, że prawdziwą radość osiąga się poprzez działanie, refleksję i wytrwałość. Tu uczą się ufać sobie nawzajem i wspierać się w przypadku pojawiających się trudnych dla rodziców pytań i wątpliwości

wieku dorastania.

ZBIÓRKI DO WYBORU

MARTA SOWIŃSKA
PIĄTEK 16:00-17:30
12 lat + / klasa 7, 8, I
Grupa terenowa z elementami TUS.
ILOŚĆ MIEJSC 3

MIEJSCE ZBIÓREK TO URSYNÓW.
ZBIÓRKI SĄ TERENOWE.
W PRZYPADKU ZŁEJ POGODY ZBIÓRKA ODBYWA SIĘ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU LUB NA SALI UL.WAŁBRZYSKA 11.

JAK DOŁĄCZYĆ DO DRUŻYNY DZIECI PUSZCZY

Miesięcznie


248 zł/m
miesięcznie

płatność pojedyncza za miesiąc


 • 90 min. opieki i zajęć z trenerem 
 • 4 razy w miesiącu
 • Zajęcia wyłącznie z wykwalifikowanymi trenerami TUS, pedagogami i instruktorami harcerstwa
 • Rozwój kompetencji XXI wieku 
 • Zabawa i skauting

kwartalnie


654 zł
kwartalnie 
płatność pojedyncza za 3 miesiące

 • 90 min. opieki i zajęcia z trenerem
 • 4 razy w miesiącu
 • Zajęcia wyłącznie z wykwalifikowanymi trenerami TUS, pedagogami i instruktorami harcerstwa
 • Rozwój kompetencji XXI wieku
 • Zabawa i skauting
 • Dla Rodzica kontakt z pedagogiem/ psychologiem prowadzącym, bezpłatna biblioteka Dzieci Puszczy
 • Ankieta początkowa oraz podsumowanie z postępów z trenerem

PODANE CENY OBOWIĄZUJĄ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dlaczego Drużyna Dzieci Puszczy

Kompas Dzieci Puszczy

W centrum kompasu wpisz swój cel – to, do czego dążysz, to co chcesz osiągnąć, aby prowadził cię przez przygody i wyzwania.

Przyrzeczenie Dzieci Puszczy

 

Obiecuję robić to co należy, dawać przykład innym i wierzyć w siebie. 

Obiecuję pracować nad pozytywnym nastawieniem i pomagać innym. Obiecuję dotrzymywać obietnic i być dobrym przyjacielem.

Wartości
Drużyny Dzieci Puszczy

Rób to co należy

pomoc, zaufanie, uczciwość i odpowiedzialność

Ludzie na pierwszym miejscu

Wierzyć w przyjaciół, w nowe perspektywy i pasje

Dotrzymuj obietnic

Rób to, co mówisz, że zrobisz

Dawaj przykład

Być odważnym, słuchać uważnie i współpracować

Plan aktywności
Drużyny wędrownej Dzieci Puszczy

Ceremonia

wstąpienia do drużyny

ZBIÓRKI TERENOWE

Również jesienno-zimowe

ŚWIĘTOWANIE

Drużynowe uroczystości

Wyprawy wędrowne


Dzień ziemi 22.IV.

Dzień przyjaciela 9.VI.

WYZWANIA
Biwaki

ROZWÓJ
Odwiedzanie ciekawych miejsc

SAMODZIELNOŚĆ

WSPARCIE

Jakie zajęcia

ZASADY ZAPISU DO DRUŻYNY / REGULAMIN OPŁAT I ZWROTÓW

 1. Zbiórki Dzieci Puszczy przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym realizujące obowiązek nauki w zakresie szkoły podstawowej.
 2. W każdej grupie przewidziane są dwa miejsca dla dzieci z trudnościami.
 3. Zapisy do drużyny prowadzone są przez formularz na stronie www, który jest oświadczeniem woli.
 4. Zapis jest ważny wyłącznie po wniesieniu opłaty członkowskiej według wybranego systemu opłat (opłaty miesięczne, kwartalne, roczna).
 5. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia poprzez formularz www, na podany w zgłoszeniu adres mailowy, NIE zostanie przesłane potwierdzenie wpłaty członkowskiej - miejsce przechodzi na inną osobę.
 6. W przypadku braku miejsca w grupie rodzic zostanie poinformowany najpóźniej na 7 dni po zapisie, a wniesiona opłata członkowska zostanie w pełni zwrócona na konto płatnika.
 7. Po otrzymaniu POTWIERDZENIA ZAPISU należy:
  1. a) w ciągu 3 dni dokonać opłaty członkowskiej
  2. b) przesłać potwierdzanie płatności na adres dziecipuszczy@gmail.com
 8. Członkostwo liczy się od momentu wniesienia opłaty na cały okres na jaki została wykupiona. Do Drużyny można dołączać w dowolnym czasie zgodnie z wolnymi miejscami.
 9. Członkostwo jest odnawialne.
ZASADY ZWROTÓW / NIEOBECNOŚCI / REZYGNACJI

1. Istnieje możliwość rezygnacji z członkostwa i udziału w zbiórkach bez uprzedniego zawiadomienia. W takim przypadku opłatę członkowską można scedować na inną osobę. W przeciwnym wypadku opłata przepada.
2. W przypadku nieobecności na zbiórce, opłata za zbiórkę może zostać scedowana na inną osobę. W przeciwnym wypadku przepada.
3. W przypadku wniesienia opłaty członkowskiej gdy istnieje faktyczny brak miejsc w Drużynach, całkowita wniesiona opłata członkowska zostanie zwrócona w całości na konto płatnika.

Fundacja Dzieci Puszczy

Skautowy Camp Dolina Bugu

 • 25.06-08.07.2023
  10-23.07.2023
 • od 8 do 15 lat
  grupy wiekowe
 • Outdoor
  Współpraca
  Relacje
 • Domowa Kuchnia