Drużyna wzmacnia zaradność, a obietnica Dzieci Puszczy wskazuje postawy i zachowania. Wstąp do kręgu - Czyń dobro

1 raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne

Co miesiąc nowa wycieczka.
Zdobywamy 5 szlachetnych sprawności
współpracę, relacje, emocje, odwagę i zaufanie

ZACZYNAMY OD PAŹDZIERNIKA

Chcemy by wychowanie miało źródło w pozytywnych
wzorcach do naśladowania i ponadczasowych wartościach, życzliwości i współpracy, a nie rywalizacji i konfliktów 

Zajęcia integracyjno - wychowawcze w terenie, które pomagają rodzinie wzmacniać jasną stronę mocy - pozytywne wzorce i ponadczasowe wartości: dobro, prawda, samodzielność i zaradność dziecka

Drużyna Dzieci Puszczy znana jest z wyjątkowej kadry, która czyni różnicę - to wychowawcy i pedagodzy zaangażowani w walkę z ciemną stroną mocy, wychowaniem do wartości,
dobrych relacji i poczucia akceptacji.
Bez presji, siedzenia w ławkach. Bez ekranu.

Co miesiąc nowa wycieczka.
Zdobywamy 5 szlachetnych sprawności 
współpracę, relacje, emocje, odwagę i zaufanie

Wartości
Drużyny Dzieci Puszczy

Rób to co należy

pomoc, zaufanie, uczciwość i odpowiedzialność

Czyń dobro

Prawda, szlachetność, życzliwość

Dotrzymuj obietnic

Rób to, co mówisz, że zrobisz

Dawaj przykład

Być wzorem do naśladowania, słuchać uważnie i współpracować

Plan aktywności drużynowej paździrnik-czerwiec

Zbiórki drużynowe raz w tygodniu w trzech grupach wiekowych


Gry i zabawy podwórkowe:
w gumę, w zbijaka, klasy, berka, podchody, dwa ognie - na boisku
i placu zabaw


Wycieczki krajoznawcze z wychowawcą do rezerwatów przyrody


Poradnictwo wychowawcze

wsparcie pedagoga 


Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Opinia kompetencji społecznych


"Dzieci Puszczy, czują się na zajęciach integracyjno - wychowawczych jak na wycieczce z przyjaciółmi, a nie jak na kazaniu w ławce"

mama 9 letniej Zuzi 


Co by się stało, gdyby nasze dzieci wiedziały,

co to znaczy być odważnym?Jak przezwyciężać strach?

- przed wystąpieniami

- przed porażką

- przed opinią innych

Drużyna wzmacnia więzi, kształtuje postawy i zachowania poprzez pozytywne wzorce do naśladowania


Dzieci Puszczy pomaga zaspokajać potrzeby zdrowia i dobrostanu psychicznego dziecka


Pomaga reagować na
przemoc rówieśniczą


zdobywamy pięć szlachetnych sprawności

JAK REALIZUJEMY PLAN DRUŻYNY

Zbiórki prowadzone są metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem skautingu, treningu umiejętności społecznych, porozumienia bez przemocy i pozytywnej dyscypliny.

UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE

Życie praktyczne – to istotne zadania, które kształtują dziecięcy intelekt, ruch, a także pomagają im rozwijać uporządkowany sposób myślenia.

Materiały do praktycznego życia, samodzielność, troska o środowisko, zwyczaje, relacje i normy społeczne.

Praktyczne życie to czynności podejmowane codziennie przez Drużynę Dzieci Puszczy. Dzieci uczą się samodzielności w myśleniu i działaniu, wzmacniając poczucie własnej wartości.

Zapisy i terminarz 2023/24

październik-czerwiec

WILCZKI (I-IV kl)

Najmłodsze Dzieci Puszczy 

- Grupa leśna z elementami treningu umiejętności społecznych. 

Zadaniem Drużyny jest realizacja postawionych na początku roku celów, które według planu wspierają w Wilczkach Odwagę i Samodzielność.

Zbiórki przygotowują do podejmowania wyzwań społecznych i osobistych, zgodnie ze zgłoszonymi przez rodzica oczekiwaniami. 

Zbiórki odbywają się od października

PONIEDZIAŁEK 

C.H.LAND (M.Służew) 16:00-17:30

SOBOTA            

Służewski Dom Kultury/C.H.Land

10:00-11:30 oraz 12:00-13:30


 • 2 godziny lekcyjne raz w tygodniu
 • 5 stopniowe zajęcia sprawności społecznej i emocjonalnej
 • wycieczki krajoznawcze
 • gry podwórkowe, ogniska
 • poradnictwo pedagogiczno- wychowawcze
 • ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka
 • zbiórki z wykwalifikowanymi trenerami TUS, pedagogami i instruktorami harcerstwa

ALPHA Y (V-VI kl)

W starszej drużynie Alpha Y, pracujemy nad odnajdywaniem własnych wartości i zasad moralnych.

Opieramy nasze działanie na badaniach, mówiących, że wpływ grupy rówieśniczej zaczyna być silniejszy niż słowa rodzica. 

Dlatego skupiamy się na wzajemnym szacunku, dobrej atmosferze i współdziałaniu.

Zbiórki odbywają się od października 

PONIEDZIAŁEK

C.H.LAND (M.Służew) 17:30-19:00

SOBOTA

C.H.LAND 10:00-11:30

 • 2 godziny lekcyjne raz w tygodniu
 • 5 stopniowe zajęcia sprawności społecznej i emocjonalnej
 • wycieczki krajoznawcze
 • gry podwórkowe, ogniska
 • poradnictwo pedagogiczno- wychowawcze
 • ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka
 • zbiórki z wykwalifikowanymi trenerami TUS, pedagogami i instruktorami harcerstwa

PATROL (VII-I kl)

Nastolatki Dzieci Puszczy to terenowa grupa z elementami treningu umiejętności społecznych. 


Drużyna Patrolu to grupa, w której uczestnicy uczą się ufać sobie nawzajem i wspierać się w przypadku pojawiających się trudnych dla rodziców pytań i wątpliwości wieku dorastania. 

Wychowawca to mentor-przewodnik, który wspiera pozytywne nastawienie i proaktywność. 

Młodzież uczy się również planowania
i zarządzania celami, współtworzą zbiórki, projekty lub przygotowują gry dla młodszych drużyn.

Zbiórki odbywają się od października

PIĄTEK

C.H.LAND (M.Służew) 16:30-18:00

SOBOTA

C.H.LAND 12:00-13:30

 • 2 godziny lekcyjne raz w tygodniu
 • 5 stopniowe zajęcia sprawności społecznej i emocjonalnej
 • wycieczki krajoznawcze
 • gry podwórkowe, ogniska
 • poradnictwo pedagogiczno- wychowawcze
 • ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka
 • zbiorki z wykwalifikowanymi trenerami TUS, pedagogami i instruktorami harcerstwa

Kompas Dzieci Puszczy

W centrum kompasu wpisz swój cel – to, do czego dążysz, to co chcesz osiągnąć, aby prowadził cię przez przygody i wyzwania dorastania.

Obietnica Dzieci Puszczy


Obiecuję robić to co należy, 
dawać przykład innym i wierzyć w siebie. 

Obiecuję pracować nad pozytywnym nastawieniem i pomagać innym. Obiecuję dotrzymywać obietnic i Czynić Dobro.

Plan aktywności
Drużyny wędrownej Dzieci Puszczy

Ceremonia

wstąpienia do drużyny

ZBIÓRKI TERENOWE

Również jesienno-zimowe

ŚWIĘTOWANIE

Drużynowe uroczystości

Wyprawy wędrowne


Dzień ziemi 22.IV.

Dzień przyjaciela 9.VI.

WYZWANIA
Biwaki

ROZWÓJ
Odwiedzanie ciekawych miejsc

SAMODZIELNOŚĆ

WSPARCIE

ZASADY ZAPISU DO DRUŻYNY / REGULAMIN OPŁAT I ZWROTÓW

 1. Zbiórki Dzieci Puszczy przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym realizujące obowiązek nauki w zakresie szkoły podstawowej.
 2. W każdej grupie przewidziane są dwa miejsca dla dzieci z trudnościami.
 3. Zapisy do drużyny prowadzone są przez formularz na stronie www, który jest oświadczeniem woli.
 4. Zapis jest ważny wyłącznie po wniesieniu opłaty członkowskiej według wybranego systemu opłat (opłaty miesięczne, kwartalne, roczna).
 5. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia poprzez formularz www, na podany w zgłoszeniu adres mailowy, NIE zostanie przesłane potwierdzenie wpłaty członkowskiej - miejsce przechodzi na inną osobę.
 6. W przypadku braku miejsca w grupie rodzic zostanie poinformowany najpóźniej na 7 dni po zapisie, a wniesiona opłata członkowska zostanie w pełni zwrócona na konto płatnika.
 7. Po otrzymaniu POTWIERDZENIA ZAPISU należy:
  1. a) w ciągu 3 dni dokonać opłaty członkowskiej
  2. b) przesłać potwierdzanie płatności na adres dziecipuszczy@gmail.com
 8. Członkostwo liczy się od momentu wniesienia opłaty na cały okres na jaki została wykupiona. Do Drużyny można dołączać w dowolnym czasie zgodnie z wolnymi miejscami.
 9. Członkostwo jest odnawialne.
ZASADY ZWROTÓW / NIEOBECNOŚCI / REZYGNACJI

1. Istnieje możliwość rezygnacji z członkostwa i udziału w zbiórkach bez uprzedniego zawiadomienia. W takim przypadku opłatę członkowską można scedować na inną osobę. W przeciwnym wypadku opłata przepada.
2. W przypadku nieobecności na zbiórce, opłata za zbiórkę może zostać scedowana na inną osobę. W przeciwnym wypadku przepada.
3. W przypadku wniesienia opłaty członkowskiej gdy istnieje faktyczny brak miejsc w Drużynach, całkowita wniesiona opłata członkowska zostanie zwrócona w całości na konto płatnika.