Chcesz iść szybko, idź sam. Chcesz coś osiągnąć idźcie razem.

"W kręgu stoimy, podzieleni upadamy"


Program kompetencji społecznych, prowadzony metodami aktywizującymi, którego celem jest eliminacja lęku, kształtowanie chęci, współpracy i przynależności.

Trening integracyjny, którego efektem jest szczegółowo zaplanowana wycieczka szkolna, zakończona wsparciem uczniów i nauczyciela, jest godnym uwagi programem, który koncentruje się na rozwoju sposobu myślenia, zachowania w grupie i tworzenia relacji międzyludzkich

75% rodziców uważa, że rozwój ​​umiejętności emocjonalnych i społecznych pomaga wzmacniać sukcesy uczniów w nauce

Nauka oparta na otwartej współpracy tworzy głębsze zrozumienie i satysfakcję

Współdziałanie i współpraca jest tak ważna, że dzięki nim nauka staje się bardziej efektywna, satysfakcjonująca i istotna. 

Współdziałanie i współpraca są także kluczowe w pracy, kiedy chcemy stworzyć razem nowy projekt, którego sami nie moglibyśmy zrobić.

Treningi integracyjne pomagają wzmacniać kompetencje społeczne i emocjonalne

Uczniowie stopniowo uczą się jak się komunikować, jak czuć się zaangażowanym i odpowiedzialnym za swoją pracę, jak czuć się przydatnym.

Poznają role w grupie i zdobywają więcej zaufania do siebie.

Program prowadzi do polepszenia osiągnięć interpersonalnych oraz szkolnych.

Kultura strachu, zbyt długi czas spędzany z ekranem, stres szkolny i agresja rówieśnicza tworzą potencjalnie toksyczne środowisko. Dzieci przynoszą do szkoły negatywne emocje. 30% cierpi na zaburzenia emocjonalne na tyle szkodliwe, że prowadzą one do poważnych problemów w nauce i negatywnie wpływają na wyniki w szkole.

Uczniowie rozwijający kompetencje społeczne i emocjonalne mają wyższe poczucie przynależności, poczucia wartości. Przejawiają pozytywne zachowania oraz większą wytrwałość w nauce co polepsza ich wyniki na egzaminach. 

Szkoła, która wspiera takie postawy, charakteryzuje się jasnymi celami i wysokimi oczekiwaniami co do sukcesów swoich uczniów. 

To, co dziś jest najbardziej potrzebne młodym ludziom, to nie wiedza i autorytet, ale nauczyciel jako przewodnik, towarzysz, czasami powiernik. 

Docieramy do szkół ze wszystkich dzielnic Warszawy i okolic

Szkoły Podstawowe realizujące treningi integracyjne Fundacji Dzieci Puszczy


Anna Laskowska Krystosiak
Ekspertem konferencji Polskiego Komitetu Olimpijskiego

 Związek sportu i przyrody to relacja, która wzbudza w wielu dorosłych osobach naturalne skojarzenia z okresem dzieciństwa – grami i zabawami na podwórku, w lesie, nad wodą. 

Niestety aktualnie taka potrzeba „wyjścia na dwór” jest niejednokrotnie wypierana przez inne sposoby na spędzanie wolnego czasu – scrollowanie smartfona zajmuje na tej liście niechlubne pierwsze miejsce. Jak sprawić, aby dzieci i młodzież przestały zamykać się w „wirtualnej bańce” i otworzyły się na rzeczywistość? 

Podczas drugiej edycji konferencji i warsztatów dla nauczycieli, która odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOI, nauczyciele szkolni mogli przekonać się, jak ważny dla rozwoju dzieci i młodzieży jest kontakt z naturą i aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.

Konferencja i warsztaty dla nauczycieli w Centrum Olimpijskim PKOl

Fundacji dzieci puszczy na konferencji w centrum olimpijskim pkoi

Podczas drugiej edycji konferencji i warsztatów dla nauczycieli, która odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOI, nauczyciele szkolni mogli przekonać się, jak ważny dla rozwoju dzieci i młodzieży jest kontakt z naturą i aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. 

PRAWDZIWIE ZIELONA SZKOŁA

  • Trening współpracy w klasie jako grupie,
  • Rozwój umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji z nauczycielem i kolegami z klasy,
  • Odkrywanie i dostrzeganie środowiska naturalnego,
  • Przygotowanie do życia w rodzinie.

Fundacja Dzieci Puszczy

programy do wyboru

INTEGRACYJNO - EDUKACYJNY

Program integracyjno-edukacyjny realizowany w wymagającym i bezpiecznym środowisku przez doświadczonych pedagogów, leśnika i instruktorów harcerstwa, dzięki któremu uczniowie odkrywają swoje mocne strony i wiarę we własne możliwości.

Realizowany jest podczas pobytu 04-08.05.2022 w ośrodku w miejscowości Urle.

HISTORYCZNO - PRZYRODNICZY

Program historyczno-przyrodniczy realizowany na terenie niezwykle położonego małego historycznego miasteczka Kazimierz Dolny. Dzieci mają okazję do eksploracji wspaniałych terenów zielonych oraz poznania bogactwa zabytków, legend i historii Polski czasów króla Kazimierza Wielkiego.

Realizowany jest podczas pobytu 23-27.05.2022 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

NA ZIELONEJ SZKOLE DZIECI PUSZCZY

FUNDACJA DZIECI PUSZCZY ZAPRASZA WSZYSTKIE KLASY

NA PRAWDZIWĄ ZIELONĄ SZKOŁĘ W MAJU 2022

NAPISZ DO NAS DZIECIPUSZCZY@GMAIL.COM

LUB ZADZWOŃ 796-199-333


Zadzwoń lub napisz
796-199-333