Program kompetencji społecznych i emocjonalnych prowadzony metodami aktywizującymi, którego celem jest eliminacja lęku, kształtowanie chęci, współpracy i przynależności.

Trening integracyjny, którego efektem jest szczegółowo zaplanowana wycieczka szkolna, zakończona wsparciem uczniów i nauczyciela, jest godnym uwagi programem, który koncentruje się na rozwoju sposobu myślenia, zachowania w grupie i tworzenia relacji międzyludzkich

75% rodziców uważa, że rozwój ​​umiejętności emocjonalnych i społecznych pomaga wzmacniać sukcesy uczniów w nauce

Treningi integracyjne dla klas, dzięki którym dzieciom wracają chęci do współpracy i pozytywne nastawienie zamiast hejtu i dokuczania. 

1
Kilku godzinne zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi
2
Wycieczka z ogniskiem i piankami. Zamiast kina, teatru, muzeum.
3
Bezpłatne propozycje ćwiczeń i dobrych praktyk. 
4
Bezpłatne Karty pracy.
5
BEZPŁATNE WSPARCIE PEDAGOGA

Nauka oparta na otwartej współpracy tworzy głębsze zrozumienie i satysfakcję

Współdziałanie i współpraca jest tak ważna, że dzięki nim nauka staje się bardziej efektywna, satysfakcjonująca i istotna. 

Współdziałanie i współpraca są także kluczowe w pracy, kiedy chcemy stworzyć razem nowy projekt, którego sami nie moglibyśmy zrobić.

Program prowadzi do polepszenia osiągnięć interpersonalnych oraz szkolnych.

Kultura strachu, zbyt długi czas spędzany z ekranem, stres szkolny i agresja rówieśnicza tworzą potencjalnie toksyczne środowisko. Dzieci przynoszą do szkoły negatywne emocje. 30% cierpi na zaburzenia emocjonalne na tyle szkodliwe, że prowadzą one do poważnych problemów w nauce i negatywnie wpływają na wyniki w szkole.

Treningi integracyjne pomagają wzmacniać kompetencje społeczne i emocjonalne

Uczniowie stopniowo uczą się jak się komunikować, jak czuć się zaangażowanym i odpowiedzialnym za swoją pracę, jak czuć się przydatnym.

Poznają role w grupie i zdobywają więcej zaufania do siebie.

Uczniowie rozwijający kompetencje społeczne i emocjonalne mają wyższe poczucie przynależności, poczucia wartości. Przejawiają pozytywne zachowania oraz większą wytrwałość w nauce co polepsza ich wyniki na egzaminach. 

Szkoła, która wspiera takie postawy, charakteryzuje się jasnymi celami i wysokimi oczekiwaniami co do sukcesów swoich uczniów. 

To, co dziś jest najbardziej potrzebne młodym ludziom, to nie wiedza i autorytet, ale nauczyciel jako przewodnik, towarzysz, czasami powiernik. 


Docieramy do szkół ze wszystkich dzielnic Warszawy i okolic

Szkoły Podstawowe realizujące treningi integracyjne Fundacji Dzieci Puszczy

PRAWDZIWIE ZIELONA SZKOŁA

  • Trening współpracy w klasie
  • Rozwój umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji z nauczycielem i kolegami z klasy
  • Odkrywanie i dostrzeganie środowiska naturalnego
  • Wybrane elementy podstawy programowej
  • Prowadzenie przez pedagoga/nauczyciela

Fundacja Dzieci Puszczy

programy do wyboru

INTEGRACYJNO - EDUKACYJNY

Program integracyjno-edukacyjny realizowany w wymagającym i bezpiecznym środowisku przez doświadczonych pedagogów dzięki któremu uczniowie odkrywają swoje mocne strony i wiarę we własne możliwości, otwierają się na współpracę oraz budują poczucie przynależności do klasowej drużyny.

HISTORYCZNO - PRZYRODNICZY

Program historyczno-przyrodniczy realizowany na terenie niezwykle położonego małego historycznego miasteczka Kazimierz Dolny. Dzieci mają okazję do eksploracji wspaniałych terenów zielonych oraz poznania bogactwa zabytków, legend i historii Polski czasów króla Kazimierza Wielkiego.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

NA ZIELONEJ SZKOLE DZIECI PUSZCZY

FUNDACJA DZIECI PUSZCZY
ZAPRASZA WSZYSTKIE KLASY

NA PRAWDZIWĄ ZIELONĄ SZKOŁĘ 

NAPISZ DO NAS DZIECIPUSZCZY@GMAIL.COM

LUB ZADZWOŃ 796-199-333