Trening dzięki któremu dzieci odkrywają,

że na zewnątrz można się świetnie bawić!

Sobotnie treningi
- umiejętności i wartość
SKAUT

Potrafi rozpalić ognisko odpowiednie do przeznaczenia. Wie skąd wziąć wodę oraz jakie jedzenie zabierać w teren.

Potrafi wybrać odpowiednie miejsce na obozowisko i przygotować sobie schronienie przed deszczem lub na noc.

Zawsze wie gdzie się znajduje ponieważ umie czytać mapę. Zna również przepisy dotyczące poruszania się po parkach, lasach i rezerwatach, a także zasady biwakowania na dziko.

Rodzic SKAUTA

Przyczynia się do pełnego rozwoju fizycznego, społecznego i umysłowego swojego dziecka.

Dba o organizm dziecka zapewniając mu odpowiednią ilość powietrza oraz aktywności fizycznej w terenie.

Otrzymuje wsparcie prowadzącego w zakresie szeroko pojętej edukacji przyrodniczej i rozwoju psychospołecznego.


SKAUCI DZIECI PUSZCZY - zakres

Biorąc pod uwagę te dziedziny ludzkiej wiedzy, z których czerpie surviwal, Skauci Dzieci Puszczy poznają m.in. następujące obszary:
 • botanikę
 • chemię
 • fizjologię
 • fizykę
 • geografię
 • komunikację (komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, komunikacja społeczna, alarmowanie, itp.)
 • materiałoznawstwo i obróbkę materiałów
 • medycynę
 • meteorologię
 • myślistwo i rybołówstwo
 • nawigację
 • psychologię
 • sztukę kamuflażu
 • terenoznawstwo
 • traperkę
 • ziołolecznictwo
 • zrób to sam

SKAUCI DZIECI PUSZCZY - WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Zagadnienia skautingowe są związane z ochroną organizmu i jego funkcjonowaniem, a więc:
 • z zapewnieniem obecności tlenu (oddychanie)
 • z utrzymaniem poziomu energii i ciepłoty zewnętrznej, powiązanej ze znalezieniem (budową) schronienia oraz z odzieżą
 • z umiejętnością rozpalania i utrzymywania ognia i ciepłoty wewnętrznej powiązanej z pokarmem (dostarczaniem kalorii) oraz jego przyrządzaniem
 • z utrzymaniem poziomu nawodnienia organizmu (zdobywanie i uzdatnianie wody)
 • ze swobodą i sprawnością poruszania się w terenie
 • z umiejętnością unikania zagrożeń
 • ze sprawnością wszystkich funkcji ciała i umysłu
 • ze sprawnością funkcjonowania psychicznego i społecznego
 • z umiejętnością kontrolowania zasobów posiadanych i oceną tych możliwych do zdobycia

TRENERZY SKAUTÓW DZIECI PUSZCZY


ANDRZEJ BURKACKI
Oficer, psycholog, instruktor

Podpułkownik Andrzej Burkacki oficer Wojska Polskiego, uczestnik misji zagranicznych w różnych regionach świata. Instruktor Harcerstwa. Ekspert planowania logistycznego i strategicznego. Instruktor i wykładowca w uczelniach wojskowych. Student V roku psychologii i pedagogiki na Akademii Ekonomiczno Humanistycznej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte na obozach, rajdach i zlotach harcerskich.

DAMIAN ŁUBIŃSKI
psycholog, wychowawca

Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie wybierając specjalność - Profilaktyka Społeczna z Resocjalizacją. Odznacza się zamiłowaniem do praktycznego aspektu pracy z podopiecznymi. Od 3 lat pracuje w Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie na stanowisku wychowawcy. Rozumiejący potrzeby dzieci, mistrz organizowania wolnego czasu, a kreatywność przewodzi każdemu jego działaniu. “Dziecięcy język” rozumie perfekcyjnie, a słuchanie rozmówcy i empatia to jego naturalna reakcja na kontakt z drugim człowiekiem. W Fundacji Dzieci Puszczy jest wychowawcą grupy starszej.

TRENINGI DZIECI PUSZCZY

SOBOTNIE TRENINGI - PAKIET 3 treningów 120zł

SKAUT

Rozwój fizyczny i społeczny oraz szeroko pojęta edukacja przyrodnicza.

 • ZAJĘCIA TERENOWE W LESIE
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • 2,5 GODZINY TRENINGU
 • POTRZEBNY SPRZĘT
 • ODZNAKA
 • 45 ZŁ

OUTDOOR EDUKACJA

Rozwój fizyczny i społeczny oraz podejmowanie wyzwań i  przekraczanie strefy komfortu.

 • ZAJĘCIA TERENOWE
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • 2,5 GODZINY TRENINGU
 • SPRZĘT WSPINACZKOWY
 • DOSTĘP DO BUDYNKU
 • 45 ZŁ

MAJSTERKI

Świąteczne warsztaty ozdób i budowania przedmiotów codziennego użytku.

 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE
 • MATERIAŁY I NARZĘDZIA
 • 2,5 GODZINY TWÓRCZEJ PRACY
 • PROJEKTY NA WŁASNOŚĆ
 • DOSTĘP DO BUDYNKU
 • 45 ZŁ

PRZYGODA RPG

Rozwój umiejętności społecznych (dialog, współpraca, planowanie) oraz wyobraźni.

 • ZAJĘCIA NA SALI 50M2
 • MATERIAŁY
 • 2,5 GODZINY PRZYGODY
 • WYKWALIFIKOWANY TRENER
 • RELACJE RÓWIEŚNICZE
 • 45 ZŁ