Wiara w siebie
Umiętności Skauta
SKAUT

Potrafi rozpalić ognisko odpowiednie do przeznaczenia. Wie skąd wziąć wodę oraz jakie jedzenie zabierać w teren.

Potrafi wybrać odpowiednie miejsce na obozowisko i przygotować sobie schronienie przed deszczem lub na noc.

Zawsze wie gdzie się znajduje ponieważ umie czytać mapę. Zna również przepisy dotyczące poruszania się po parkach, lasach i rezerwatach, a także zasady biwakowania na dziko.

Rodzic 

Przyczynia się do pełnego rozwoju fizycznego, społecznego i umysłowego swojego dziecka.

Dba o organizm dziecka zapewniając mu odpowiednią ilość powietrza oraz aktywności fizycznej w terenie.

Otrzymuje wsparcie prowadzącego w zakresie szeroko pojętej edukacji przyrodniczej i rozwoju psychospołecznego.


SKAUCI WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności skautingowe są związane z ochroną organizmu i jego funkcjonowaniem:

 • zapewnieniem obecności tlenu (oddychanie)
 • utrzymaniem poziomu energii i ciepłoty zewnętrznej, powiązanej ze znalezieniem (budową) schronienia oraz z odzieżą
 • umiejętnością rozpalania i utrzymywania ognia i ciepłoty wewnętrznej powiązanej z pokarmem (dostarczaniem kalorii) oraz jego przyrządzaniem
 • utrzymaniem poziomu nawodnienia organizmu (zdobywanie i uzdatnianie wody)
 • swobodą i sprawnością poruszania się w terenie
 • umiejętnością unikania zagrożeń
 • sprawnością wszystkich funkcji ciała i umysłu
 • sprawnością funkcjonowania psychicznego i społecznego
 • umiejętnością kontrolowania zasobów posiadanych i oceną tych możliwych do zdobycia

MAGDALENA STĘPIEŃ
psycholog, Edukatorka

Psycholog i germanistka. Certyfikowany trener pedagogiki przeżyć (Outdoor Education). Przewodnik Harcerski.

Magda posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobywała na obozach i wyprawach harcerskich, a następnie w fundacjach, leśnych i zielonych szkołach.

W Fundacji Dzieci Puszczy odpowiada za outdoorowe programy edukacyjne. Jest trenerem grupy "Dzieci Puszczy".

Jakie umiejętności zdobywa skaut:

Skauci poznają:

 • botanikę
 • fizjologię
 • geografię
 • komunikację (werbalna, niewerbalna)
 • materiałoznawstwo i obróbkę materiałów
 • meteorologię
 • nawigację
 • psychologię
 • sztukę kamuflażu
 • terenoznawstwo
 • traperkę
 • ziołolecznictwo
 • zrób to sam