Powrót dzieci do szkół po pandemii

Czy zastanawialiście się nad emocjami, które mogą towarzyszyć dziecku podczas powrotu do szkoły po pandemii?

Chcemy zwrócić uwagę dorosłych na sytuację.