WOLONTARIAT W FUNDACJI DZIECI PUSZCZY

W SIERPNIU 2020 ROKU
W związku z dynamicznym rozwojem działań Fundacji, uruchomiliśmy program wolontariatu.

CELE WOLONTARIATU

Rozwijamy wśród wolontariuszy potrzebę rozwoju umiejętności prospołecznych.

Zachęcamy podczas dyżurów drużynowych do podejmowania działań z własnej woli i własnego wyboru a także wspieramy w motywacji i angażowania się w działalność Fundacji.

Wolontariusze mają możliwość włączenia się w wybrane działania Fundacji.

Tworzymy trwałą możliwość rozwoju i współpracy pomiędzy wolontariuszem a Fundacją Dzieci Puszczy

PRACA Z DZIEĆMI

Wolontariusze mają możliwość działań wspierających na rzecz Fundacji w zakresie podejmowanych przez Fundację projektów, m.in. jest to możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą podczas projektów edukacyjnych i edukacyjno-turystycznych.

ROZWÓJ KOMPETENCJI

Fundacja energicznie tworzy wiele projektów – piszemy wnioski, realizujemy warsztaty i rozwijamy ofertę odpłatną a także działania sponsorskie.

Szukamy osób, które są gotowe do pracy na rzecz rozwoju organizacji, osób które chcą się uczyć pracy w zespole, z podziałem na obowiązki, z odpowiedzialnością za sukces.

Po wstąpieniu do programu wolontariatu odbywa się indywidualne spotkanie, podczas którego wspólnie uzgadniania jest ścieżka rozwoju i oczekiwania obu stron.

Zaufało nam ponad 500 rodzin z dziećmi

CO JESZCZE

ZADANIA:

  • Wsparcie Fundacji w zakresie promocji jej działań (współprowadzenie Facebook’a, rozwój strony internetowej).
  • Bieżąca pomoc przy projektach.
  • Współtworzenie nowych projektów i pozyskiwanie dofinansowania – wdrożenie w procesy pozyskiwania dofinansowania z różnych źródeł.
  • Bezpłatny udział w wybranych warsztatach, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach prowadzonych projektów edukacyjnych.
  • Współprowadzenie warsztatów dla dzieci i dorosłych.
  • Udział w spotkaniach zespołu: strategicznych, procesowych oraz organizacyjnych.
Inne działania, zaproponowane przez]Ciebie inicjatywy – wspieramy pomysłowość i proaktywność.

KORZYŚCI

Wolontariusz sam decyduje w jakich obszarach chce się rozwijać. Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy w dziedzinie, która Cię interesuje to na pewno ciekawa perspektywa.

Weźmiesz udział w warsztatach przygotowanych z myślą o naszych najstarszych podopiecznych, których celem jest nauka:
- planowania i zarządzania czasem
- organizacja i tworzenie zespołu
- rozwój pewności siebie

Doświadczenie jakie możesz zdobyć to zawodowe przewagi i umiejętności, jakie Twoi rówieśnicy będą zdobywać dopiero jako dorośli.

KOGO SZUKAMY

Zapraszamy wszystkie osoby po 13 roku życia, które chcą działać, mają potrzebę rozwoju, interesują się obszarami edukacji i wspierania rozwoju i są otwarte na różne działania w tym zakresie.

Zadzwoń lub napisz
i przyjdź do nas na spotkanie!
dziecipuszczy@gmail.com
796-199-333
Koordynatorka wolontariatu: Weronika Szałowska
Centrum wolontariatu mieści się przy szkole MCEM ul.Dzierzby 26/28 w Warszawie.