Konkurs

dla uczniów klas szkół podstawowych

Dzieci Puszczy

Konkurs "Liga Przyjaźni" to cykliczne wyzwanie i zabawa dla uczestniczących w treningach integracyjnych
klas szkół podstawowych

Dzieci Puszczy

Temat konkursu - Zaprzyjaźnij się. 

Dzieci Puszczy

Harmonogram konkursu dla klas szkół podstawowych

Zadaniem konkursowym dla szkolnych klas jest:

1. Wykonać pracę na temat "Zaprzyjaźnij się"

praca plastyczna - technika dowolna, wykonanie zespołowe

2. Napisać opinie o treningu na https://g.page/r/CXkAYgAGpes3EBA

3. Przesłać pracę w formie zdjęcia na adres anna@dziecipuszczy.pl - otrzymacie potwierdzenie zgłoszenia do konkursu.

PLAKAT musi być dziełem zespołowym uczniów, wspieranym przez wychowawcę klasy.
Prace konkursowe zgłaszają pojedyncze KLASY. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac, jednak nie więcej niż po jednej na daną klasę.
Liczymy na ciekawe prace wokoło tematu Przyjaźni.
ZDJĘCIA PRAC PRZESYŁAMY MAILEM do końca roku szkolnego w którym odbywał się trening I CZEKAMY NA POTWIERDZENIE . Zgłoszona praca bierze udział w losowaniu w miesiącu w którym została zgłoszona.

Dzieci Puszczy

Jaka jest Nagroda


  • Główną nagrodą przyznawaną raz w miesiącu jest trening integracyjny 90minut prowadzony w klasie
  • Każda klasa, która zgłosiła swoją pracę otrzyma Zestaw Plakatów od Fundacji do powieszenia w sali
  • Każdy nauczyciel zgłaszający pracę swojej klasy otrzyma zestaw aktywności do przeprowadzenia z dziećmi, rodzicami oraz dostęp do Biblioteki Dzieci Puszczy, w której znajduje się wiedza, propozycje ćwiczeń, publikacje, książki w postaci e-booków, nagrania multimedialne.

TRENINGI BUDOWANIA ZESPOŁU 

to nie tylko szansa na lepszą przyszłość. To sposób pracy w szkole, który odzwierciedla dzisiejszy świat. Świat, który zmienia się błyskawicznie, promujący współpracę, więcej robienia niż gadania.

Przewidywane efekty treningów

partnerskie traktowanie


większe zaufanie
i zaangażowanie


mniej dokuczania


lepsza komunikacja


lepsza atmosfera
większa otwartość
na odmienność
Kadra

Praca z życzliwym i doświadczonym ekspertem

treningi integracyjne i budowania zespołu
CERTYFIKOWANY TRENER

Magda Stępień

Psycholog
treningi integracyjne i budowania zespołu
CERTYFIKOWANY TRENER

Anna Krystosiak

Pedagog społeczny
treningi integracyjne i budowania zespołu
CERTYFIKOWANY TRENER

Karolina Natkaniec

Pedagog