KLUB DZIECI PUSZCZY

ZAJĘCIA TERENOWE

REKRUTACJA

CAŁA WARSZAWA

GRUPA WIEKOWA 7-14 LAT

PRZYGODA W WARSZAWIE

DRUŻYNA

Klub Dzieci Puszczy to inicjatywa społeczna Fundacji skierowana do dzieci w wieku 7-14 lat, wspierająca w dwóch obszarach: dostrzegania środowiska naturalnego i jego eksplorację oraz zdobywania umiejętności społecznych. Podczas zajęć stacjonarnych dzieci są zapraszane do zabaw i treningów z Trenerami Umiejętności Społecznych i pedagogami. Podczas wypraw dzieci prowadzone przez trenera biorą udział w rajdach ratunkowych, zabawach w podchody, a także lekcjach edukacyjno-przyrodniczych.

NAUKA KOMUNIKACJI W ZBLIŻENIU DO NATURY - WERSJA DEMO

Klub współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody oddział warszawski oraz posiada Honorowy Patronat Burmistrza Ursynowa Roberta Kempy. Udział w zajęciach klubu jest całkowicie bezpłatny, wymaga zapisu. Osoba która zapisze się i nie stawi się na zajęcia, zostaje zablokowana i nie może ponownie zapisać się na inny termin.

Terminy zajęć terenowych to każda ostatnia sobota miesiąca z wyjątkiem sobót świątecznych.

KLUB DZIECI PUSZCZY TO:
Zbliżenie do natury
Możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego. Poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego, integralnego podmiotu środowiska.

Zdobywanie kompetencji miękkich
Formowanie u uczestników poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności zbiorowej. Rozwiązywanie problemów również z zastosowaniem technik mediacyjnych. Praca w zespole w duchu pedagogiki przeżyć - z wartościami ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, szacunku dla tradycji. Budowanie relacji społecznych - rodzinnych, rówieśniczych i innych.

Rozwijaj kompetencje społeczne i przyrodnicze / Zyskaj chęci do zawierania znajomości /  Odkryj swoje mocne strony i talenty /   Buduj wiarę we własne możliwości /  Kształtuj relacje z przyrodą /  Odkrywaj nowe przyjaźnie i pasje