Czy zastanawialiście się nad emocjami, które mogą towarzyszyć dziecku podczas powrotu do szkoły po pandemii?

My,  Fundacja Dzieci Puszczy, chcemy zwrócić uwagę dorosłych na sytuację, w jakiej niebawem znajdą się nasze pociechy. Po ponad roku nauczania zdalnego, w najbliższym czasie stopniowo wszyscy uczniowie będą powracać do szkół, aby zdobywać wiedzę stacjonarnie. Takie diametralne zmiany mogą odbić się na nas wszystkich, a co dopiero na naszych podopiecznych. Proces ponownej integracji w klasie czy komunikacja między rówieśnikami może okazać się naprawdę uciążliwa i niełatwa. W związku z tym pragniemy ruszyć Wam z pomocą i udostępniamy na naszej stronie internetowej artykuł, w którym staramy się przedstawić kilka sposobów na to, abyśmy wszyscy przebrnęli przez ten czas z dziećmi bardziej świadomie, mądrze i empatycznie. Chcemy podkreślić, jak ważne są umiejętności społeczne w rozwoju dzieci oraz młodzieży, a także jak przeciwdziałać wszelkim trudnościom w relacjach rówieśniczych i szkolnych oraz udzielać sobie nawzajem wsparcia. 

.Zgodnie z nowymi wytycznymi, które zaczynają obowiązywać od początku maja, wszyscy pomału planujemy wracać do „normalności”. My, dorośli, staramy się pracować coraz więcej stacjonarnie, a nie zdalnie. Pragniemy kontaktu z drugim człowiekiem. Z wielką nadzieją czekamy, aż będziemy mogli pójść do restauracji czy na spektakl teatralny. Warto jednak, żebyśmy jako rodzice pomyśleli także o naszych dzieciach czy jako nauczyciele o naszych uczniach. Im może być teraz bardzo trudno. Większość z nich jest właśnie w takim wieku, w którym uczą się one funkcjonować w społeczeństwie szkolnym czy w grupie klasowej. Zauważmy, że rok pandemii zabrał im ten rok jako naukę w takich aspektach jak budowanie relacji międzyludzkich, umiejętność współpracy, komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Ja, jako człowiek dorosły nie doświadczyłam takiej sytuacji, podczas swojego dorastania miałam czas, aby nauczyć się działać z innymi, jednakże nasze dzieci w pewnym stopniu zostały tego pozbawione. Na pewno mi będzie łatwiej zaadoptować się ponownie w „starej” rzeczywistości, a dla nich może okazać się to dosyć kłopotliwe, ponieważ w rozwoju dziecka liczy się każda minuta, każda godzina czy każdy dzień. Dzieci rozwijają się w wielu dziedzinach, nie tylko ważna jest ich edukacja matematyczna czy przyrodnicza, ale z pełną świadomością mogę powiedzieć, że przede wszystkim społeczna. 

Oto kilka rad, które powinny pomóc rodzicom oraz nauczycielom w powrocie do szkoły po pandemii:


ROZMOWA

Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na pozytywny aspekt rozmowy, którą warto przeprowadzić z dzieckiem, zanim wróci do szkoły - tutaj, Wy, rodzice jesteście naprawdę potrzebni! Nie lekceważcie obaw swoich pociech, uświadamiajcie, że obecnie w szkole będą obowiązywały różne procedury, które dla własnego dobra i dobra innych trzeba przestrzegać, a także podkreślajcie, że dzieci mogą mieć różny stosunek do pandemii, a zdanie każdego trzeba szanować, nawet jeśli się z nim zupełnie nie zgadzamy. 

MOTYWACJA

W pracy nauczyciela bardzo ważna może okazać się motywacja. Zadbajcie o nią! Dostrzegajcie pozytywne zachowania, wzmacniajcie ich rolę, aby ułatwić dziecku asymilację w szkole oraz klasie.

AKTYWNOŚCI Z RÓWIEŚNIKAMI

Starajcie się zapewnić dziecku aktywności z rówieśnikami. Na tyle, na ile jest możliwe pozwólcie dzieciom zbudować relacje między sobą, a także urozmaicajcie im wspólnie spędzony czas.

WSPARCIE SPECJALISTÓW

Jeśli dla dziecka nadchodzące okoliczności wiążą się z wyjątkowym lękiem, warto poprosić o kontakt do specjalisty, np. pedagoga szkolnego. Należałoby również w rozmowie z dzieckiem poinformować go o tym, że zawsze jest możliwość uzyskania wsparcia społecznego czy ze strony rodzica czy nauczyciela.

STWARZANIE SYTUACJI DO KOMUNIKACJI, POZWALANIE NA WIĘCEJ!

Ponadto pomagajmy dzieciom na nowo odnaleźć się w kontaktach z innymi dziećmi, stwarzajmy im takie sytuacje… Nauczyciele, ośmielę się powiedzieć – cieszcie się, że uczniowie między sobą rozmawiają, dyskutują, bo będzie to świadczyć o tym, że ponownie budują oni swoje relacje. Ich rozwój społeczny ma szansę wejść na kolejny poziom.

SPECJALNA METODYKA PRACY I NAUCZANIA

Stosujcie metody integracyjne, używajcie form dyskusji, zadawajcie pytania, dążcie do tego, aby dzieci miały szansę pracować w grupach, dwójkach i żeby mogły kształtować umiejętność współpracy. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ORAZ ŚWIEŻE POWIETRZE

Zadbajcie również o aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz spędzajcie z nimi czas na świeżym powietrzu, dzięki temu powinno być im łatwiej zmierzyć się z lękiem przed powrotem do szkoły.

fundacja "dzieci puszczy" odpowiada na aktualne potrzeby

My, ze swojej strony oferujemy treningi umiejętności społecznych, które prowadzimy dla dzieci co najmniej raz w tygodniu, aby miały one szansę nadrobić czas spędzany z rówieśnikami, a także spędzić go głównie na świeżym powietrzu z dala od telefonu czy komputera. Naszym celem jest zadbanie o ich bezpieczeństwo i zapewnienie im możliwości do rozwoju społecznego (umiejętności komunikacji, współpracy, asertywności, empatii, rozwiązywania konfliktów). Działamy tak, aby odpowiadać na aktualne potrzeby dzieci, którym szczególnie w wyniku pandemii trudniej jest rozwinąć te kompetencje.